Abonnementsartikel

Eksperimenter.dk er Landsforeningen Økologisk Jordbrugs hjemmeside om eksperimenter og udviklingsaktiviteter på økologiske landbrug

Mange af de eksperimenter, som økologiske landmænd foretager på deres bedrifter, bliver nu beskrevet på Landsforeningen Økologisk Jordbrugs hjemmeside til glæde og gavn for andre økologiske landmænd.

Hensigten med hjemmesiden er at sætte fokus på den underskov af ideer og eksperimenter, som har vist sig at trives på de økologiske jordbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og måske kan hjemmesiden også medvirke til at skabe kontakt mellem landmænd, rådgivere og økologiske forskere, lyder det fra redaktøren af Eksperimenter.dk, Morten Priesholm, faglig medarbejder, Økologiens Hus.

Indisk inspiration

Inspirationen til Eksperimenter.dk er blandt andet netværket Honey Bee Network, der har rod i Indien og har til formål at støtte opfindsomme græsrødder og iværksættere, som arbejder for at bevare naturens mangfoldighed, og som benytter økologiske metoder i deres arbejde.

Eksperimenter.dk rummer en række faktasider med beskrivelser af økologiske eksperimenter, erfaringer og konkrete idéer, som realiseres på økologiske gårde.

De forskellige faktasider er inddelt i forskellige fagområder og er nemt tilgængelige for interesserede.

Cikorie i græs

Blandt eksemplerne på Eksperimenter.dk er en beskrivelse af de forsøg, som landmand Frederik Djernæs har gjort med at blande cikorie i en række små forsøgsparceller i sine græsmarker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Analyser af græsset har ifølge Eksperimenter.dk afsløret, at hans køer på den måde får mere selen, end de fik tidligere.

Erfaringerne fra Frederik Djernæs" græsmarksforsøg viser også, at cikorien er nem at etablere, og at den kan tåle køernes trafik og græsning.

Frederik Djernæs bruger i øvrigt også urter i de regulære græsmarker, hvor han har blandet engsvingel, ekstra rajgræs, lucerne, alsike, og kommen i en standard græsmarksblanding.

Til kvæg og svin

Forsøg med helsæd af hør og gul sennep samt byghelsæd med iblanding af forskellige olieafgrøder er også nogle af de idéer, som afprøves i praksis.

En landmand forsøger sig med sommermalkning i friluftsanlæg og løsgående ammekalve baseret på afgræsning af naturarealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og en landmand arbejder med en flytbar rundbuehal, der er indrettet som malkeafdeling i et mobilt system til kvæghold.

Til svinene arbejder en landmand med 100 procent grovfoder og hele roer til drægtige søer. Der eksperimenteres også med kogte og ensilerede kartofler som foder til slagtesvin.

Meget forskelligt

Der er masser af idéer til fjerkræproducenterne. Planteavlere kan læse om en kombisåmaskine til såning af dæksæd og udlæg i én arbejdsgang, og der er en artikel om biologisk bekæmpelse af tidsler i græsmarker, strigling af roer, skånsom jordbearbejdning for at forebygge strukturskader og endelig en artikel om udvikling af en strategi til forebyggelse og regulering af frøbårne sygdomme i fremavlskorn.

Frugt- og bæravlere kan læse om grøngødning til grøntsager og styring af kvælstof samt valg af grøngødning. Desuden beskrives erfaringer med jorddækning til bekæmpelse af ukrudt og som næringsstofkilde til økologiske grøntsager.

Der er også beskrivelse af en selvkørende markvogn, der drives ved hjælp af solpaneler samt en blæser til ukrudtsbekæmpelse i løg. Også en hakkemaskine til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækken i udplantet salat er blandt de redskaber, som økologer har udviklet og beskriver på hjemmesiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opfindelser

Mange økologiske landmænd forsøger sig således som opfindere, når de støder på et konkret problem.

Deres hjemmegjorte konstruktioner ender i nogle tilfælde med, at de pludselig har opfundet en ny maskine eller et nyt redskab. Idéen kan måske også bruges af andre landmænd, men det kan også tænkes, at et nyt redskab i nogle tilfælde kan danne basis for en egentlig produktion i større stil.

Også i den situation kan Eksperimenter.dk hjælpe på vej med gode råd og vejledning.