Abonnementsartikel

Medlemstallet i Landsforeningen den lokale andel er næsten halveret på to år, og derfor har foreningen nu indledt en kraftig tilpasning af organisationen

Når den forestående fusion mellem fem sydvestjyske grovvareforeninger snart er en realitet, vil medlemstallet i Landsforeningen den lokale andel på to år være reduceret fra 31 til kun 17.

- I den situation kan vi ikke fortsætte med 30 ansatte i hovedforeningen og en bestyrelse på 12 medlemmer, siger Erik Ellegaard, landsformand, dla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores overordnede mål er derfor at slanke organisationen, siger han.

Det er i det lys, han forklarer en række fratrædelser af medarbejdere i landsforeningen, og han betragter de forestående ændringer i organisationen som indledningen til det, han betegner som en ny start for foreningen.

- De seneste års udvikling i retning af færre, men større medlemsforeninger stiller anderledes krav til hovedforeningen, konstaterer Erik Ellegaard.

Han afviser dog, at der skulle være tale om en form for panik, hvor landsforeningen skulle være i opløsning, som antydet enkelte steder i pressen.

- Hele forløbet er foregået uden dramatik, og der er ingen, der har smækket med dørene, siger Erik Ellegaard til MaskinBladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dakofo

Når en række ledende medarbejdere forlader eller har forladt dla, skal det ifølge Erik Ellegaard også ses på baggrund af, at dla for kort tid siden blev medlem af Danske Korn- og Foderstof Im- og Eksportørers Fællesorganisation, Dakofo.

- Dakofo tager sig eksempelvis af en række overordnede, lovgivningsmæssige forhold, som det ikke kan nytte, at vi også sidder og arbejder med – udover, at vi selvfølgelig skal være orienteret om, hvad der er på vej og sker af ændringer, siger han.

Udviklingen har ført til flere, større foreninger, og de kan i mange tilfælde klare opgaver, som hidtil er varetaget centralt.

Men det ligger dog fast, at dla"s fælles indkøbsfunktion fortsat vil bestå, og Erik Ellegaard betegner det som helt ude i hampen, når der har været gisninger fremme om, at også denne fælles funktion skulle lægges ud til de enkelte foreninger.

Ingen udvikling

- Vi nedlægger vores udviklingsafdeling, og afdelingens chef, Poul Erik Nielsen, er allerede fratrådt før påske, fortæller Erik Ellegaard, der mener, at dla er for lille til at have en egentlig udviklingsafdeling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er alligevel begrænset, hvad en lille udviklingsafdeling kan udrette i forhold til de store selskabers afdelinger. Og på den anden side kan de fleste af medlemsforeningerne udmærket selv finde ud af at sammensætte foderblandinger, siger han.

Erik Ellegaard erkender dog, at dla kommer til at mangle nogle af de områder, som Poul Erik Nielsen har arbejdet med som for eksempel tilsætning af syre og andre specialprodukter.

- Disse produkter er der nu mulighed for at udvikle i samarbejde med nuværende og kommende leverandører, siger Erik Ellegaard.

Vigtig mission

Han siger at netop den kraftige strukturudvikling inden for grovvarebranchen har nødvendiggjort en slankere organisation.

- Det er derimod endnu ikke fastlagt, hvordan den fremtidige organisation kommer til at se ud, og der er følgelig heller ingen økonomiske skøn over slankekurens økonomiske konsekvenser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den slags virker jo først hen ad vejen, for der går et stykke tid, inden man er ude af engagementerne med de nuværende medarbejdere, siger Erik Ellegaard.

Han fortæller, at dla har indkaldt til et medlemsmøde den 1. maj, hvor den fremtidige struktur skal diskuteres. Der vil desuden blive holdt et par bestyrelsesmøder om emnet forud for medlemsmødet, der samtidig er en form for oplæg til det mere formelle repræsentantskabsmøde, som finder sted den 18. maj.

Ny adresse

Blandt de emner, der skal diskuteres, er en flytning af hovedsædet fra Århus-forstaden Hasle.

- Huset består af mange små rum, og det er ikke befordrende for et samarbejde, når nogle har kontor ovenpå, mens andre har kontor bag et kontor, der ligger bag et andet kontor, siger Erik Ellegaard.

Han anser derfor anledningen som oplagt til også at se på den side af dla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis medarbejderne kan se hinanden, bliver det også muligt at yde medlemmerne en bedre service, for det er muligt at have et bedre overblik over, hvilke medarbejdere, der er til stede, siger Erik Ellegaard.

Konkurrencen

Med hensyn til dla"s berettigelse på markedet og mulighed for at matche KFK og DLG, mener Erik Ellegaard, at dla har en vigtig mission på grovvaremarkedet.

- Vi ser det som en meget vigtig opgave at opretholde et alternativ for landbruget. For hvis der ikke længere er et flerstrenget udbud af grovvarer, har landmanden kun ét sted at gå hen, og det mener vi ikke, er til gavn for landmændene, siger Erik Ellegaard.

Han antyder, at KFK ikke på længere sigt kan opretholdes som et alternativ, hvis der kun er DLG og KFK tilbage på markedet.

- KFK er et aktieselskab og som sådan til salg hver dag, blot prisen på aktierne er høj nok. Og hvis ikke vi er til stede som et alternativ, er jeg overbevist om, at der ikke vil gå lang tid, før DLG køber KFK, vurderer Erik Ellegaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Farvel

Erik Ellegaard, fortæller, at direktør Aage Staun og råvarechef Finn Aagaard har tidligere bedt om at blive løst fra deres opgaver i dla i løbet af 2001.

- Vi har aftalt, at de begge to fortsætter og er behjælpelige med at køre deres afløsere på plads, og Finn Aagaard vil desuden være til rådighed frem til foråret 2001, fortæller Erik Ellegaard.

Finn Aagaards afløser bliver Henrik Thurøe, der er ved at blive sat ind i opgaverne og står med ansvaret fra den 1. august.

Aage Stauns afløser er endnu ikke fundet.

Økonomichef Birthe Sundbyes job nedlægges ifølge Erik Ellegaard, men hun fortsætter i sin stilling i nogle måneder endnu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selve funktionen som leder af vores regnskabsfunktion skal vi selvfølgelig fortsat have, men en del af Birthe Sundbyes opgaver forsvinder. Blandt andet betyder udskillelsen af vores telefonselskab i et selvstændigt selskab, at nogle opgaver forsvinder. Det er ganske vist muligt, at opgaverne fortsat vil blive løst i dla-regi som en form for lønarbejde, siger Erik Ellegaard.

Endelig nedlægger dla sin udviklingsafdeling, og det har betydet afsked med afdelingens leder, Poul Erik Nielsen.