Abonnementsartikel

Alt for mange landmænd og maskinstationer aner ikke hvor stor belastning, de udsætter deres traktor for, og det kan hurtigt koste et nyt sæt dæk

Traktorer og redskaber bliver til stadighed større og større. For at kompensere for det monteres der ofte flere aksler og dermed hjul under køretøjet. Men antallet af aksler på både traktorer og vogne er begrænsede, og derfor stilles der konstant større krav til dækkenes bæreevne.

Som en service over for sine kunder har Nordisk Dæk Import i Århus investeret i en transportabel vægt, som i løbet af få minutter kan afsløre fordelingen af læsset imellem vogntogets forskellige aksler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De første erfaringer med vægten viser, at specielt traktorernes bagdæk ofte udsættes for belastninger, der ligger langt ud over det tilladelige i forhold til færdselsloven og i forhold til det, som producenten foreskriver.

- Forholdet til færdselsloven kan blive dyrt for både ejeren og føreren af køretøjet, mens overskridelsen af belastningen i forhold til det, som producenten foreskriver, alt for ofte resulterer i ødelagte dæk eller for kort levetid på dækkene, siger salgskonsulent Henrik Møllvang Larsen, NDI.

Hastigheden æder dæk

Specielt traktorer, der kører med de store gyllevogne, er ifølge Henrik Møllvang Larsen udsatte. Hvis traktorerne kun blev anvendt i marken med hastigheder på under ti km/t, kunne de fleste dæk klare det. Men problemet opstår, når der køres transport, hvor kombinationen af høj hastig og voldsomme statiske belastninger kan ødelæge et dæk på meget kort tid.

- Hastighed og dæktryk er de to faktorer, der har betydning for hvor meget et konkret dæk må bære. Det er ikke usædvanlig, at et traktordæk må bære 30–40 procent mere ved ti km/t end ved 40 km/t. Samtidig betyder dæktrykket utrolig meget. Desto lavere tryk, desto mindre belastning må et dæk udsættes for.

- Men alt for ofte bliver der gået på kompromis, idet et højt dæktryk uvægerlig vil medføre større trykskader i marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er derfor vigtigt at kende den eksakte belastning på de enkelte aksler, idet en lille afvigelse i dæktrykket i forhold til belastningen kan få fatale følger i form af ødelagte dæk og i værste fald eksploderede dæk med alvorlige ulykker til følge, advarer fagmanden.

Vægtoverføring mindsker belastningen

Henrik Simonsen, Tvede nord for Randers, kørere gylle med en 20 kubikmeter Samson gyllevogn. Vognen er udstyret med fyldekran og 24 meter slangebom. For at kunne overføre vægt til traktorens forhjul er vognen desuden udstyret med vægtoverføring.

Den transportable vægt afslørede, at vægtoverføringen imellem vogn og traktor gav ekstra 500 kg på forakslen af traktoren og reducerede akselbelastningen på traktorens bagaksel med næsten 1.000 kg.

Karkassen kan let ødelægges

Også ved almindelig landbrugsarbejde som pløjning og såning udsættes traktorens dæk ofte for ekstreme belastninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi vejer dækbelastningen på store traktorer med enten ophængte – eller bugserede plove, oplever vi ofte, at dækkene belastes maksimalt blot ved traktorens og plovens egenvægt. Hertil skal lægges den ikke uvæsentlige belastning, som selve trækket i ploven også påvirker dækket med.

- Netop i en sådan situation er det meget vigtigt at overholde det dæktryk, som producenten anbefaler.

- For at minimerer hjulslippet er det fristende at reducere dæktrykket, men her kan tolerancer på helt ned til 0,1 bar have afgørende betydning for dækkets levetid.

- Begynder karkassen først at folde, når ploven skal trækkes over de mest lerede bakker, er man godt på vej til at ødelægge dækket.

- Skaderne sker indefra og bliver først synlige i form af revner, når det er for sent, advarer Henrik Møllvang Larsen.