Abonnementsartikel

SJFI har på baggrund af 1999 tal konkluderet, at aflønningen til landmanden er større hos de store brug

Der er en klar økonomisk fordel ved større produktionsenheder. Det er et af de mange resultater, som fremgår af de statistiske opgørelser i Serie B nr. 84, "Økonomien i landbrugets driftsgrene 1999".

I rapporten findes en række detaljer om produktion, tilskud og omkostninger for enkeltaktiviteter i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Størrelsesfordelene er tydelige, både ved malkekøer og ved svin. Det fremgår eksempelvis, at lønningsevnen ved malkekøer i 1999 blev 80 kr. højere pr. arbejdstime ved en besætning med over 100 køer i forhold til en besætning med under 50 køer.

Ved søer med smågrise var der tilsvarende en forskel på 92 kr. pr. time mellem besætninger med over 350 søer og besætninger med 50-99 søer.

Mindre handelsgødning

Det fremgår også af statistikken, at omkostning og forbrug af handelsgødning er faldet markant for de fleste afgrøder siden 1991.

Ved dyrkning af hvede, landbrugets vigtigste afgrøde, var der i 1999 omkostninger til handelsgødning på 500 kr. pr. hektar, mens det tilsvarende beløb i 1991 var 850 kr. Med de omtrent uændrede kilopriser svarer det til en forbrugsnedgang på hele 40 pct.

Blandt årsagerne til et lavere forbrug af handelsgødning er lavere gødningsnormer, mere effektiv udnyttelse af husdyrgødning samt lavere kornpriser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultaterne for 1999 viser generelt beskedne udsving i lønningsevnen pr. arbejdstime for landbrugets driftsgrene i forhold til året før, især ved salgsafgrøderne. Der var stor fremgang for mink og en mindre fremgang ved svin, dog kun til 16 kr. pr. time. Især fjerkræ, men også malkekøer og slagtekalve, måtte notere tilbagegang.

DriftsgreneneI statistikken for de enkelte driftsgrene vises detaljerede produktions- og omkostningsoplysninger for 1999 for 27 driftsgrene samt for underopdelinger efter bl.a. region og størrelse.

Publikationen er på internettet (www.sjfi.dk) i pdf-format, og de statistiske resultater er tillige tilgængelige i regneark.

På internettet er også en omfattende flerårsoversigt for alle betydende driftsgrene.