Har man som kunde brug for en specialløsning inden for No-Dig udstyr, så er det ikke usandsynligt, at man kommer omkring Gunnar Guldbrand A/S i Tarm. Her kan man som en af de få leverandører herhjemme gå med ind i udvikling og fremstilling af løsninger, der ikke indgår i standardudstyret hos de maskinproducenter, som firmaet repræsenterer, eller for den sags skyld hos nogle af de agenturer, som andre leverandører på det danske marked repræsenterer.

- Vi har fra begyndelsen valgt at have eget værksted, hvor vi ikke bare kan servicere det udstyr, vi sælger, men reelt gå med ind i udviklingen af specialkomponenter eller andet, som vores kunder efterspørger.  Vi er heller ikke bange for at hjælpe kunder med andre mærker end dem, vi selv forhandler, hvis vi kan se, at det kan være med til at give kunden en ny mulighed for at løse sine opgaver. Så har vi måske en kunde, næste gang, vedkommende skal nyinvestere, siger ingeniør og medejer Dennis Guldbrand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har været med i firmaet i 4½ år, og med hans egne ord var det en gammel drengedrøm, der gik i opfyldelse, da han kom med i firmaet, som han i dag ejer sammen med sin far, Gunnar Guldbrand.

Arbejdsfelt i udvikling

Hele No-Dig området er i kraftig udvikling. Ikke mindst elselskabernes massive investering i fiberteknologi har de senere år betydet, at der er gennemført No-Dig løsninger talrige steder. På den måde kan man undgå at grave fortove og indkørsler op, men kan i stedet skyde fiber ind til de enkelte ejendomme ude fra hovedledningerne i gaden eller vejen.

- Mange fortove er simpelt hen så fyldt med kabler til telefoni, el, rør til fjernevarme og andet, at det er svært at grave op. Så ud over, at det skaber mindre ravage ikke at grave op, er No-Dig i mange tilfælde også den løsning, der rent faktisk er fysisk mulig. Det har også været med til at sætte skub i No-Dig, siger Dennis Guldbrand.

Længere og større

Karakteristisk for branchen er også, at der graves længere, dybere og med større dimensioner. Nodig-udstyr er i dag så omfattende og med så stor trækkraft, at der kan udføres boringer, som både er længere og har større diameter end før.

Således har Gunnar Guldbrand A/S netop leveret markedets største No-Dig maskine til en kunde i Vejle, entreprenørfirmaet Østergaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en maskine med 150 tons trækkraft fra det tyske firma Prime Drilling. Den tidligere største maskine i Danmark havde en trækkraft på 60 tons, så vi er simpelt hen rykket op i en anden division, siger Dennis Guldbrand.

Opgaverne til en sådan maskine er talrige. Det er både boringer i forbindelse med havvindmølleparker, ved udlægning af gasledninger og eksempelvis ved arbejde i fredede klitområder, hvor der kan være brug for at få lagt kabler eller rørledninger ned, men hvor fredningsbestemmelserne siger, at der ikke må graves.

Mens der ved mindre maskiner især tænkes på, hvor store dimensioner ledninger, maskinen kan forberede en boring til, så handler det ved de helt store maskiner mest om boringens længde. De bruges således også i vidt omfang, hvor der skal bores fra fastlandet til en ø og lignende.

- Det er gået med No-Dig løsninger som med så meget andet - man borer længere, alene fordi man kan og dermed kan løse stadig mere omfangsrige opgaver uden at skulle grave. Tidligere var det sandheden i branchen, at maksimum gik ved 200 meters boring og et rør på 200 mm i diameter. I dag er vi langt længere, siger Dennis Guldbrand.

Nodig-boringer foregår ved, at et borehoved skyller materialet væk og bagud, så der skabes et hulrum foran borehovedet, og det er især større viden om, hvordan borevæsken skal sammensættes, der betinger, at man i dag kan bore langt længere og større.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Markedets udvikling

Kunderne hos Gunnar Guldbrand A/S er ledningsentreprenører i bred forstand, men i takt med udviklingen i bestemte markedsområder svinger behovet for udstyr og specialløsninger. I de senere år er det som nævnt fibernedlægningen, der har fyldt, men det marked er ved at være mættet, og så tager nye over.

Dennis Guldbrand har ikke et færdigt svar på, hvad der skal bære markedet de næste år, men en godt tip er kloakarbejde og jordvarme. Over hele landet er kommunerne i gang med at renovere kloaknettet, og No-Dig metoden kommer især på tale, hvor stikledninger m.v. skal udskiftes og ikke blot repareres. Jordvarme bliver stadig mere udbredt og understøttes af det seneste energiforlig.

- Nodig-løsninger har mange fordele. For det første er genen mindre, fordi vi ikke skal grave, og der er for det andet mindre risiko for miljøproblemer. For eksempel skal al opgravet jord betragtes som forurenet, og med No-Dig er den problemstilling ikke relevant. For det tredje er der tidsfaktoren, som er faktor minus 10 ved No-Dig, og for det fjerde er der endelig økonomien. Nodig er generelt mindre omkostningstungt, end folk tror, siger Dennis Guldbrand.

Messe med nyheder

Gunnar Guldbrand A/S handler med produkterne fra det tyske firma Tracto-Technik, som omfatter jordraketter, styrbare boremaskiner og pipeburstere. Herudover forhandles det store boreudstyr fra Prime Drilling, ligeledes tysk fabrikat.

Derudover kommer et tilbehørsprogram: DCI søgeudstyr, reamere, PE-træk og svirvler til alle fabrikater af boremaskiner, og bentonit og blandeanlæg til bentonit, som indgår i den borevæske, der er afgørende for, at man kan udføre No-Dig opgaver. Hertil kommer i øvrigt også Kaeser kompressorer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På E&H '12 udstiller Gunnar Guldbrand A/S en nyhed inden for kompressorer, nemlig en 15 bars kompressor i dieseludgave. Tidligere var udgangspunktet benzinmotor og et tryk på 15 bar. Den nye kompressor er målrettet entreprenører med behov for raketskydning og fiberindblæsning og er kendetegnet ved højt tryk og lange intervaller mellem brændstofpåfyldning. Især det sidste har været efterspurgt.

Under jorden

Desuden viser firmaet et nyt måleudstyr, "Grundolog", som måler, hvor hårdt der trækkes i det plastrør, der skal føres gennem en boring. Pointen er, at målingen udføres løbende, mens der trækkes i røret, så man kan justere trækket, hvis det for eksempel viser sig, at røret er ved blive trukket tyndt. Det kan være afgørende for eksempel ved løsninger til gas og vand. Ud over at være et hjælperedskab til at sikre kvaliteten af det løbende rør-fremføringsarbejde, leverer udstyret også en rapport, der kan bruges som dokumentation og garanti over for bygherre/ledningsejer.

- Herudover viser vi Grundomat jordraketter, Grundodrill styrbare boremaskiner, Grundopit styrbare miniboremaskiner og Grundoburst kloakrenoveringsudstyr, så der er gode mulighed for at orientere sig i programmet, siger Dennis Guldbrand.