Nyanskaffelser af transport- og entreprenørmateriel kan være en voldsom belastning for kassekreditten. Derfor vælger flere og flere at lease nyt udstyr til maskinparken. Og det er den væsentligste årsag til, at Jyske Finans deltager på E&H 12 i Herning i næste måned.

- Vi kommer dels for at øge vores synlighed blandt mulige nye kunder, dels for at møde vores eksisterende kunder, fortæller Hans Jørgen Stenz, der er salgsansvarlig for Erhverv Direkte hos Jyske Finans.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her rådgiver man kunder indenfor industri, landbrug samt transport- og entreprenør-brancherne om fremtidige investeringer - og især finansieringen af disse.

- En meget stor del af materiellet bliver i dag leaset, men om leasing eller almindelig finansiering er løsningen, må kommer an på en individuel vurdering. Og det overblik hjælper vi naturligvis gerne med at fremskaffe, siger han.

Alt kan i princippet leases

En leasingaftale kan udformes på mange forskellige måder, men som regel kræver det en kantstenbetaling - en udbetaling eller depositum - og derefter en løbetid på 4-5 år.

- Vi tager ofte hensyn til store udsving i virksomhedens indtjening. For eksempel ved lav omsætning i vintermånederne, som har en tilsvarende lav leasingydelse. På den måde skånes virksomhedens likviditet, fortæller Hans Jørgen Stenz.

Leaser man materiellet, ejes det af Jyske Finans, men virksomheden har fortsat fuld brugsret over materiellet. Der er mulighed for fuld finansiering og dermed ingen kapitalbinding. Desuden er leasingydelsen en fradragsberettiget driftsudgift, og der er ingen momsudlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har ingen regler for, hvilken type maskiner der kan leases - vi kan klare det meste. Vi er i hvert fald villige til at kigge på det, men det siger sig selv, at vi naturligvis ser grundigt på kundens forhold og muligheder for at få et afkast af investeringen, fastslår han.