Abonnementsartikel

Landskontoret har nu undersøgt om gødningen bliver spredt efter hensigten ved positionsbestemt gødskning

Det er muligt at sprede gødning med god præcision, når der skal gødskes positionsbestemt, men der er dog også plads til forbedringer.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Landbrugets Rådgivningscenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landskontoret for Bygninger og Maskiner har i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning undersøgt fire fabrikater af gødningsspredere.

Undersøgelsen viser, at to fabrikater udførte den meget varierede doseringsplan tilfredsstillende. To fabrikanter skal justere deres maskiner, før de funger optimalt.

En enkelt gødningsspreder viste sig at være så upræcis, at landskontoret ikke vil anbefale den til positionsbestemt gødskning, før producenten har rettet maskinens fejl.

- Vi har haft et godt samarbejde med fabrikanterne, der har ytret tilfredshed med, at vi har påvist fejl og unøjagtigheder, så de kan blive rettet, inden de GPS-styrede gødningsspredere kommer ud til mange landmænd, siger konsulent Hans Henrik Pedersen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

Første undersøgelse

Landskontoret har nu opfordret fabrikanterne til selv at følge op på undersøgelsen med målinger af nøjagtigheden ved flere gødningstyper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der indgik kun en type gødning i undersøgelsen, og der kan være stor forskel på spredbarheden af forskellige gødningstyper.

- Der er endnu kun få marker, der tildeles positionsbestemt gødning, men interessen for metoden er stigende, siger konsulent Hans Henrik Pedersen.

Hidtil har det ikke været undersøgt, om gødningen faktisk blev spredt som planlagt.

- Hvis ikke doseringen i praksis varieres som forudsat, så er alle anstrengelser med at planlægge en varierende dosering spildte. Derfor er det afgørende, at sprederen kan klare opgaven, forklarer Hans Henrik Pedersen.