Abonnementsartikel

Det kan være en god idé at følge maskinbranchen i USA, hvis man vil følge den seneste udvikling

På internetsiden www.emi.org gemmer sig en af USA"s ældste sammenslutninger for landbrugsmaskiner og udstyr til industrien og byggevirksomheder.

Equipment Manufacturers Institute (EMI) yder handelsrelateret service på verdensbasis til virksomheder, der fremstiller og markedsfører maskiner og redskaber.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EMI besæftiger sig blandt andet med statistik samt information og vejledning om teknik og sikkerhed, ligesom der også sættes fokus på relevante politiske spørgsmål.

På organisationens hjemmeside er der adgang til en lang række oplysninger og nyheder – også for folk, som ikke er medlem af EMI.

Statistik og udvikling

Hver måned udsender EMI handelsdata over to- og firehjulsstyrede traktorer og selvkørende mejetærskere for både indeværende år og samme periode året før. Det gør det nemt at sammenligne udviklingen.

EMI gør dog opmærksom på, at sammenligninger fra en periode til en anden bør gøres med en vis forsigtighed på grund af maskinsalgets sæsonsvingninger.

Data i disse rapporter repræsenterer de fleste - men ikke alle - forhandlere inden for hver maskinkategori i USA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På EMI-hjemmesiden er det også muligt at hente dokumenter med tal over afgrøderne i en række stater. Det er således muligt at følge med i, hvor stor en procentdel hvede, byg, havre og majs med mere udgør på de amerikanske markeder. Statistikken giver desuden et indblik i vinterhvedens nuværende tilstand.

Sikkerhed

På emi.org finder man også en række sikkerhedsmanualer, der minder landmanden om, at udføre sit erhverv med omtanke.

En række billeder på hjemmesiden viser, hvordan man kan øge sikkerheden under arbejdet med forskellige maskiner og redskaber.

EMI er en handelsorganisation, der har medlemmmer blandt virksomheder som blandt andet fremstiller malkemaskiner, traktorer, mejetærskere samt maskiner og redskaber til landbrugsbranchen. EMI blev grundlagt i 1894.

Via forskellige råd og komitéer har EMI føling med, hvad der sker i branchen, og i hvilken retning udviklingen går inden for landbruget. Organisationen arrangerer desuden den årlige internationale ICUEE-messe i USA for maskiner og udstyr til byggebranchen.