Abonnementsartikel

Svineproducent henter betydelig gevinst på årsbasis og har samtidig fået mere ro i staldene

Landmand Kristian Thomsen på Ildved Østergaard ved Tørring producerer hvert år 18.500 slagtesvin og hævder sig dermed i producenternes superliga hvad angår produktionsstørrelse.

Derfor mærkes enhver forandring i produktionsresultaterne da også med betydelig kraft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var ikke sjovt, da noteringen var i seks kroner, siger Kristian Thomsen.

50 øres udsving på noteringen svarer til 15.000 kroner pr. uge, så derfor arbejder han også med de små parametres værdier.

Svinebruget drives fra tre ejendomme. På de to er fuldspaltestalde, på den tredje dybstrøelse. Alt drives efter multisite-princippet med total vask og desinficering efter hvert hold.

Dybstrøelsesstalden er så småt ved at blive ombygget til spalter. Kristian Thomsen har opnået bedre resultater med spaltestalde og synes, at det er nemmere at rengøre spaltestaldene. Arbejdsbyrden er mindre, også i det daglige, fordi der ikke skal strøs, kødprocenten er bedre og omkostningerne færre.

Grisene indkøbes som 30-kilos grise og fedes op til normal slagtevægt på 79 kilo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nyt vitaminkoncept

- For tre måneder siden introducerede vi et nyt vitaminpræparat i besætningen. Det er et kraftigt E-vitamin og selen-produkt, Rovisol, som importeres af firmaet Unitron Scandinavia A/S, som vi i forvejen har samhandel med. Vi gik med til en forsøgsperiode i besætningen, og vi har allerede nu så mærkbare resultater, at vi har bestemt at fortsætte med midlet, fortæller Kristian Thomsen.

Tilvæksten er øget fra 850 gram til op mod 950 gram, foderforbruget er reduceret, og nye hold er efter Kristian Thomsens vurdering mærkbart nemmere at få i gang, ligesom der er kommet mere ro i stalden.

- Når dyrene kommer bedre fra start, bliver de også mindre stressede. Det mærker vi ganske tydeligt, siger han.

Den første e-kontrol efter forsøgsstart er tæt på at være på trapperne. Men også uden den er Kristian Thomsen overbevist om resultaterne. Løbende kontrolvejninger på de enkelte hold viser en klar tendens.

Ud over e-vitamin præparatet får dyrene også et tilskud af koncentreret c-vitamin, som har en generelt styrkende virkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Optages bedre

Mens mange syntetiske vitaminpræparater har en optagelighed på 20-30 procent, er de nye vitaminpræparaters optagelighed op mod 80 procent, fortæller Kristian Thomsen, som hidtil har anvendt syntetiske præparater. Skiftet til de nye vitaminpræparater er eneste ændring i svinenes tildeling, som er foretaget, og derfor tøver han ikke med at tilskrive disse de forandringer, som han har oplevet.

Sprøjter færre grise

Traditionelt har man på bedriften måttet give ca. 30 grise ud af et hold indsprøjtning mod ømme ben i løbet af den første uge. Det tal er reduceret til 1-2 grise pr. hold, ligesom Kristian Thomsen konstaterer, at der nu kun er et meget lille antal grise, der er blege og ikke rigtig kommer i gang. Ligeledes er antallet af døde grise reduceret fra 2,5-2,8 procent til under 2 procent.

-E-vitaminet styrker immunforsvaret generelt, og når en gris er sund og rask, spiser den godt og udnytter foderet. Samtidig bliver den roligere, fordi den er godt tilpas. Vi mærker det tydeligt, når vi kommer ind i staldene. Vi kører med fodring efter ædelyst, og hvor svinene tidligere for op, når vi kom ind, er de nu rolige, siger han.

E-vitamin præparatet doseres via drikkevandet i en opløsning på 100 ml pr. 1.000 liter vand. Den første uge får grisene midlet to gange, mens de resten af levetiden får det en gang ugentligt. Den samme dosis anvendes med hensyn til C-vitamin præparatet.

Økonomi

Udgiften til E-vitamin præparatet udgør 1,50 kr. pr. produceret gris og for C-vitamin præparatets vedkommende ca. 85 øre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med de nuværende noteringspriser giver den reducerede dødelighed alene en gevinst på ca. 150.000 kr. pr. år, og gevinsten ved mindre foderforbrug er ca. 140.000.

- Tallene er lavt sat ud fra de nuværende forudsætninger, så midlerne forsvinder ikke fra bedriften her igen, slutter Kristian Thomsen.