Abonnementsartikel

Erstatningsjord er det springende punkt for at etablere våde enge

Jordpriserne er ofte højere end vandstanden på arealer, der som følge af Vandmiljøplan II udlægges som våd eng. Nord for Horsens handles engområder til høje priser. Og køberne står i kø for at få lod og del i herlighederne.

Landinspektør Jørgen Hvideland i Vejle Amt bekræfter således, at bud på 40.000 - 50.000 kroner pr. hektar er almindelige handelspriser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisen er således den dobbelte af de 25.000 kroner, som Vandmiljøplan II oprindeligt har sat som overgrænse for statslig erstatning pr. hektar. Til gengæld bevares ejendomsretten til jorden.

Flere slags indtægter

Ud fra et almindeligt landbrugsfagligt synspunkt skulle man antage, at en tør eng er mere værd end en tilsvarende våd eng, som oversvømmes og ikke afvandes.

Men dels må den våde eng afgræsses af kreaturer, og dels får man netop støtte til afgræsning af våde enge. Ja, man forpligter sig til at afgræsse og er dermed berettiget til MVJ-støtte med ændret afvanding på op til 3.275 kroner årligt pr. hektar.

Dertil kommer ekstra gode jagtmuligheder. MaskinBladet er i den forbindelse gjort opmærksom på jagtlejer i nærheden af 1.000 kroner pr. hektar.

Summa summarum kan en fritidslandmand slå flere fluer med et smæk. Han får ekstra støtte for at pleje vådområdet, som hans kreaturer og får kan afgræsse og sidst, men ikke mindst, får han et varieret og dejligt stykke natur med både vildt og jagtmuligheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enge tredoblet i værdi

Egebjerg enge ved Hansted Å nord for Horsens har således været et godt investeringsobjekt set over en 10-årig periode. I begyndelsen af 1990"erne kunne man købe en hektar for cirka 16.000 kroner. I dag koster den det tredobbelte eller cirka 50.000 kroner.

På den baggrund er det forståeligt, at især fritidslandmænd i området som hovedregel har valgt MVJ-støtten i stedet for engangserstatningen.

For en professionel heltidslandmand, der skal i "marken" og købe tillægsjord for cirka 110.000 kroner pr. hektar, er situationen en helt anden. Her er det udelukkende prisen på erstatningsjord, der er interessant.

Alternativet er at skære ned på produktionen for at få harmonireglerne til at harmonere med besætningens størrelse og gyllemængden.

Forskellen på prisen for engjord på cirka 50.000 kroner og almindelig produktionsjord på 110.000 kroner skiller så at sige vandene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I tilfældet for de 34 hektar ved Horsens har Vejle Amt ydet et ekstra tilskud på cirka 1,1 million kroner, hvilket svarer til cirka statens andel på 25.000 kroner pr. hektar for at få kabalen til at gå op.

Og alligevel mangler der et areal på cirka 7,5 hektar i området, som endnu ikke er blevet våd eng. Lodsejeren vil gerne ud af engområdet, men erstatningsjorden mangler.