Abonnementsartikel

KFK fik med et minus på 39 millioner kroner et lidt dårligere koncernresultat i årets første kvartal i forhold til samme periode i 2000

Trods en fremgang i nettoomsætningen på 153 millioner kroner i årets første tre måneder, lykkedes det ikke KFK-koncernen at forbedre sidste års minus på 37 millioner kroner i første kvartal.

Resultatet i første kvartal 2001 blev et underskud på 39 millioner kroner, og nettoomsætningen nåede op på 2,2 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En del af forklaringen på det negative kvartalsresultat er ifølge KFK"s meddelelse til Fondsbørsen, at salget af fiskefoder har stor betydning for koncernens samlede resultat, og da fodersæsonen i fiskeopdræt ligger i de sene sommermåneder betyder det, at KFK"s indtjening på fiskefoder er sæsonbetonet og at koncernresultatet således påvirkes negativt i årets første to kvartaler.

Forskydninger

Desuden angiver KFK, at der kan være store forskydninger i handelsmønsteret mellem første og andet kvartal, når det drejer sig om handel med markafgrøder og gødning.

KFK oplyser, at koncernen har omsat et mindre kvantum af gødning og markafgrøder i første kvartal i forhold til samme periode i 2000, og at koncernens resultat skal ses i lyset af dette sæsonbetonede forhold.

Afsætningen af animalsk foder er kvantumsmæssigt øget i første kvartal i forhold til første kvartal året før. Men indtjeningen på salget af foder er påvirket af lave kontraktpriser og efterfølgende stigninger i råvare- og energipriser. Også restriktioner som følge af BSE samt mund- og klovesyge har betydet øgede omkostninger.

Fiskefoder

KFK betegner udviklingen i omsætningen inden for fiskefoder samt energi og salt som positiv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Seneste udvikling på det felt er, at KFK-selskabet BioMar A/S i Brande har indgået joint venture-aftale med Bella Vista Holding S.A., Santiago, Chile, om købet af 50 procent af selskabets dattervirksomhed Ecofeed S.A., der producerer laksefoder til det stærkt voksende fiskeopdrætserhverv i Chile. Chile er i dag verdens næststørste marked efter Norge.

Det nye selskab får navnet Ecofeed - BioMar Chile S.A. Selskabet forventer i indeværende år en omsætning på 400 mio. kr., som i løbet af de kommende tre til fire år vil blive kraftigt øget.

Resultatet før afskrivninger for Ecofeed - BioMar Chile S.A. forventes i 2001 at blive mellem 60 og 80 mio. kr.

I forvejen har BioMar A/S produktion i Danmark, Norge, Skotland og Frankrig.