Abonnementsartikel

En gruppe internationale forskere er ved at udvikle et computersystem til kontrol og styring af kvaliteten i maltbyg

QualiGrain er navnet på et pc-baseret beslutningsstøttesystem, der er ved at blive udviklet af en gruppe eksperter fra flere europæiske lande. Fra Danmark deltager forskere fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles afdeling for Levnedsmiddelteknologi samt forskere fra Bioteknologisk Institut.

Formålet er at hjælpe landmænd og grovvarehandlere med at evaluere, styre og kontrollere kvaliteten af maltbyg fra høst til maltning. Det vil sige at sikre en optimal lagring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden, for at forskerne sporer et behov for et redskab til at styre opbevaringen, er, at der stilles stadig højere krav til kvaliteten af korn både i teknologisk og sundhedsmæssig forstand, hvor der er fokus på eksempelvis indhold af pesticidrester og lignende.

Lagringen af korn er det første led i fødevarernes produktionskæde, og det vurderes derfor at være af stor betydning at rette fokus mod forringelser gennem lagringsperioden.

EU-projekt

Projektet er et EU-projekt, der gennemføres som et samarbejde mellem industri og forskere fra Frankrig, Tyskland, England og Danmark.

Samarbejdet blev indledt i 1998, og hele projektet forventes afsluttet den 31. maj i år.

Forskerne har indsamlet oplysninger fra en række europæiske lande, og det viser sig, at man har forskellige problemer med maltbyggen i de forskellige lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eksempelvis er der ingen problemer med fugtigt korn i Spanien, som til gengæld døjer med beskidt korn, ligesom insektangreb også er et større problem i Sydeuropa end i Danmark.

Forskermøde

Flere af forskerne bag QualiGrain mødtes i slutningen af april på Bioteknologisk Institut i Kolding.

Formålet med arrangementet var at præsentere systemet for potentielle danske brugere og at få lejlighed til at lytte til brugernes umiddelbare syn på systemets muligheder.

QualiGrain-projektet har blandt andet bestået i at indsamle oplysninger fra maltindustrien i Europa om industriens krav til kvaliteten af maltbyg samt om den gældende praksis for lagring og tørring.

En af de generelle meldinger fra maltindustrierne i Europa viste sig at være et ønske om øget sporbarhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskerne har desuden programmeret QualiGrain-programmet med den teoretiske viden, som eksisterer om lagring i forhold til en række kvalitetsparametre som for eksempel spiring, ophævelse af spirehvile, lagersvampe og skadedyr. I de tilfælde, der har været behov for det, har forskerne desuden gennemført nye forsøg og udviklet nye analysemetoder.

Der er således i forbindelse med projektet arbejdet med at udvikle nye metoder til hurtigt at bestemme spiring og mikrobiel aktivitet, og der er ved at blive udviklet sensorer, der kan bestemme arter og omfang af insektangreb.

Flere forsøg

Den samlede viden samt de udviklede modeller og metoder er ved at blive indkodet i QualiGrain.

Inden QualiGraain lanceres som et fuldt udviklet beslutningsstøttesystem skal de udviklede modeller først testes yderligere og QualiGrain-programmet skal afprøves i pilotforsøg med lagring i fire forskellige lande ( 10 - 30 tons) samt i et fuldskalaforsøg (500 - 800 tons) i Frankrig.

Forskerne vil også lade almindelige brugere afprøve systemet for at modtage konstruktiv kritik og forbedre programmet

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også hensigten at tage højde for de økonomiske forhold i forbindelse med lagring af maltbyg for at sikre en optimal strategi for lagringen.Evt. Skærmdump