Abonnementsartikel

De amerikanske køer producerer mindre mælk, men udbuddet af mælk er stadig større end efterspørgslen

De seneste fire måneder (december 2000-marts 2001) er mælkeproduktionen i USA faldet i forhold til samme periode året før. Det viser de månedlige opgørelser fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) over den nationale mælkeproduktion i de 20 mest mælkeproducerende stater i USA.

Antallet af køer er tilsvarende faldet inden for de seneste fem måneder, og det er produktionen pr. ko også i perioden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden for faldet på alle tre områder er vigende priser på mælken ab farm, skriver Stephen Nicholson, økonom hos Doane Ag Services.

Ned med 3,1 pct.

I første kvartal af 2001 faldt mælkeproduktionen i de 20 stater med 3,1 procent til 41,3 millioner pounds (18,6 mio. kg) i forhold til samme periode i 2000.

I samme periode faldt produktionen pr. ko med 2,7 pct. (svarende til 56,7 kg) og antallet af køer faldt med 33.000 i forhold til første kvartal af 2000, og der var med udgangen af marts 2001 i alt 7,76 millioner malkekøer i de 20 mest mælkeproducerende stater i USA.

Ud fra disse fald forudsiger Stephen Nicholson en lavere mælkeproduktion i produktionsåret 2000/01, og i sin seneste prognose for udbuddet og efterspørgsel for mælk forudsiger USDA da også et sådant fald i året, der startede den 1. oktober 2000.

Midlertidigt fald

Forsigelsen lyder på en produktion på 166,5 milliarder pounds i oktoberåret 2000/01 (74,9 mia. kg) mod en produktion året før på 167,4 milliarder pounds (75,3 mia. kg) – det svarer til et fald for hele året på 0,5 pct.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nuværende fald i den samlede mælkeproduktion og i ydelse pr. ko står i modsætning til tendensen for de seneste 10 år. I denne periode er den samlede produktion i de 20 stater øget med 14 pct. og ydelsen pr. ko er steget med hele 21 pct.

Stephen Nicholson er dog af den overbevisning, at det øjeblikkelige fald er af midlertidig karakter. Han forventer dog ikke, at produktion af mælk og ydelsen pr. ko vil fortsætte med at stige med samme takt, som er set de seneste 10 år.

Og muligvis vil antallet af køer falde, men flere og flere mælkeproducenter skifter til Holstein, og det vil øge ydelsen i kg mælk.

Markedsforhold bestemmer pris

For den enkelte producent er prisen på mælk det mest interessante forhold, og her er det forholdet mellem udbud og efterspørgsel, som er afgørende.

De seneste tre år er kløften mellem netop udbud og efterspørgsel af mælk øget, idet produktionen er steget hurtigere end forbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men på det seneste er der kommet et øget forbrug af smør og ost, og det kan medvirke til at mindske kløften mellem udbud og efterspørgsel. Hvis den tendens holder kan prisen ab farm også holdes nogenlunde på det nuværende niveau, vurderer Stephen Nicholson.