Abonnementsartikel

Vækst- og insektmidler bliver dyrere i en ny miljøgraduering af pesticidafgiften

Skatteminister Frode Sørensen (S) fremsætter senere på året et lovforslag, der øger gradueringen af pesticidafgifter, så vækstregulerings- og insektmidler bliver dyrere.

Der er dyb splid mellem regeringen og landbrugets organisationer i det arbejdsudvalg, som har forberedt omlægningen af værdiafgiften på plantebeskyttelsesmidler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringens foretrukne model er en tilnærmelse til en afgift på behandlingshyppighed, idet standarddosis pr. arealenhed vil indgå i beregningen. En afgift på 74 kr. pr. standarddosis vil betyde uændret afgiftsindtægt for staten, og samtidig vil det reducere antallet af behandlinger med fem procent.

Jordbrugsorganisationerne er imod denne model med en yderligere graduering af den eksisterende værdiafgift, der vil ramme gartnerier og frugtavlere hårdt.

Dansk Planteværn kritiserer tag-selv-bord

Den agrokemiske industris brancheforening "Dansk Planteværn" har lavet en skrap mindretalsudtalelse i rapporten, fordi rapporten ikke indeholder en anbefaling fra arbejdsgruppen.

- Rapporten præsenterer derimod et uoverskueligt tag-selv-bord for beslutningstager. Dette er efter vor opfattelse ikke særligt brugbart for politikerne, skriver dir. Per Kristensen, Dansk Planteværn.

Han anmodede forgæves om at få Skatteministeriets foretrukne forslag fjernet fra rapporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kompensation til gartnerne

Regeringen overvejer dog kompensation til gartnerne.

- En eventuel kompensation vil blive givet under hensyntagen til det resultat, som et udvalg, der undersøger gartnernes pesticidforbrug (Kirsten Jensen-udvalget) når frem til, erklærer Frode Sørensen.

Arbejdsgruppen blev nedsat efter Bichel-udvalgets rapport for to år siden, hvor en af konklusionerne var, at behandlingshyppighed er den bedste indikator for bekæmpelsesmidlers miljøbelastning.

Det afvises delvis i arbejdsgruppens "Rapport om muligheden for at omlægge pesticidafgiften til en afgift på behandlingshyppighed".

Den siger, at man ikke direkte kan lægge afgift på behandlingshyppighed, mens standarddoser derimod kan bruges som grundlag for en afgift.