Abonnementsartikel

Dansk Skovforening tilbyder basisforsikring ved stormfald, som ligger langt under den præmie, Økonomiministeriet kunne tilbyde.

Efter orkanen i 1999 tilbyder Staten at støtte en del af udgifterne ved etablering af ny, robust skov under forudsætning af, at skovejeren tegner en basisforsikring.

Økonomiministeriet fandt et forsikringsselskab, der ville påtage sig denne utraditionelle opgave og udbød efter Dansk Skovforenings mening et alt for dyrt og uacceptabelt tilbud med årlige præmier på 20 kr. pr. ha. for løv og 35 kr. pr. ha for nål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi mente at kunne forhandle en bedre præmie hjem, og det har vi nu gjort.

- Hos Codan kan både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skovforening forsikre sig mod stormfald for præmier på 6,50 kr. pr. ha løv og 21,50 kr. pr. ha nål.

- Vores priser er meget billigere end Økonomiministeriets aftale med forsikringsselskabet If, konstaterer afdelingsleder Hans Hedegaard fra Dansk Skovforening tilfreds.

Udløser nye bekendtgørelser

Ministerens godkendelse af det alternative og meget billigere forsikringstilbud er endnu ikke helt på plads, idet afviklingen af engagement med If skadeforsikring kræver en godkendelse i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - og der skal udarbejdes to nye bekendtgørelser.

Hans Hedegaard forventer dog, at det hurtigt vil falde på plads.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I et svar til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg anerkender Marianne Jelved i hvert fald Skovforeningens arbejde med at finde et bedre forsikringstilbud.

- Hun meddeler, at den på samme måde som ministeriets basisforsikring kan udløse tilskud til genplantning efter stormfald, forklarer Hans Hedegaard.

Udkastene til de nye bekendtgørelser ligger klar, og kravene til at opnå støtte til genplantning afviger ikke fra de oprindelige. Kravene er, at skovejeren også fortsat skal plante robust skov med megen løv og hjemmehørende arter efter stormfald, for at få adgang til Statens penge.

Nye ansøgningsfrister

Stormramte skove skal tegne forsikring i forbindelse med tilskudsansøgning senest d. 31. august 2001 for at få støtte til nyplantning - og sådan er det fortsat.

Skove, der ikke blev ramt af stormfald i 1999 og 2000 skulle derimod tegne deres basisforsikring inden den 1. maj for at få adgang til støtten i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På grund af Skovforeningens indspark i tolvte time vil Marianne Jelved flytte fristen fra den 1. maj til 31. august 2001 for alle skovejere.

- Det er kedeligt, at bekendtgørelserne og tilsagnet ikke forelå før fristen d. 1. maj blev overskredet.

- Men vi bliver nødt til at afvente de nye bekendtgørelser, før vi sammen med Codan kan færdiggøre arbejdet med at udbyde forsikringerne.

- Alt i alt kan vi kun være tilfredse med, at der er kommet fri konkurrence på forsikringsområdet, slutter Hans Hedegaard.