Abonnementsartikel

Landbruget rammer ikke målgruppen med åbent hus arrangementet Grøn Søndag, som afholdes hvert år i september.

Intentionen er god nok, når Landbrugsraadet og Landbrugets Samfundskontakt afholder Åbent Hus arrangementer for offentligheden. Men hvem er gæsterne - naboer eller kritiske byfolk?

Den 17. september sidste år besøgte godt 20.000 mennesker de 38 gårde, som lagde hus til sjette Grøn Søndag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En opgørelse, som Line von Gersdorff har lavet i forbindelse med sit afsluttende speciale på Landbohøjskolen, viser imidlertid, at næsten 75 procent af gæsterne kommer fra landdistrikterne eller mindre byer.

Det lykkes altså ikke at lokke de forudsætningsløse forbrugere fra storbyen ud på landet.

Kun en fjerdedel

- Hele formålet med Grøn Søndag er at invitere folk fra byen – især børnefamilier på gårdbesøg. Men det viser sig, at kun en fjerdedel af gæsterne kommer fra byer med mere end 50.000 indbyggere, fortæller Line von Gersdorff og fortsætter:

- For mig er det overraskende, at godt halvdelen af de adspurgte har besøgt mindst én gård inden for det seneste år, og at hele 93 procent har et generelt "meget godt" eller "godt" indtryk af dansk landbrug.

- De er altså ligefrem overstrømmende positive over for landbruget og ændrer ikke holdning i løbet af gårdbesøget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er måske knap så overraskende, at de mest positive gæster findes på rene planteavlsbedrifter. Skeptikerne finder vi på husdyrbrugene, hvor dyrevelfærd utvivlsomt kommer til at fylde meget i oplevelsen.

Gøgl eller samfundskontakt

Af Line von Gersdorffs spørgeskemaundersøgelse, som bygger på 1.235 skriftlige besvarelser på selve besøgsdagen, fremgår også, at hovedparten af gæsterne kommer til Grøn Søndag for at have en god dag med børnene og opleve dyr. Kun en lille gruppe tilkendegiver, at de vil lære om madens vej fra jord til bord.

- Det er ikke ualmindeligt, at børnefamilierne lokkes med ponyridning, kaniner, halmlegepladser og skattejagt. Men jeg synes egentligt, at landbruget kan byde på så mange oplevelser med dyr og planter, at det ikke burde være nødvendigt at lokke med gøgl og kæle-klappedyr.

- Det er i hvert fald en svær balance, som mange besøgsværter også er opmærksomme på, påpeger Line von Gersdorff.

Pengene værd?

Landbruget får utvivlsomt en del positiv omtale i aviserne i forbindelse med Grøn Søndag – både før og efter. Erhvervet opretholder også et godt forhold til de mennesker, der i forvejen er positive over for det – altså typisk beboere fra lokalegnen og nærliggende mindre byer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men er det tilstrækkeligt at lave imagepleje, når Samfundskontaktens primære opgave er at forbedre landbrugets omdømme, eller kan det gøres bedre, spørger Line von Gersdorff.

- Jeg vil foreslå, at Landbrugsraadet enten målretter sin markedsføring af Grøn Søndag til storbyerne bedre eller bruger krudtet på de voksengrupper, der er kritiske over for erhvervet, siger Line von Gersdorff.

Koster over 500.000 kr.

Landbrugsraadet bruger årligt mere end 500.000 kr. på Grøn Søndag.

Derudover bruger lokale kræfter i form af Landbrugets Samfundskontakt regionalt, besøgsværter og frivillige hjælpere mange timer på at afvikle Grøn Søndag.

En succes

Philip Hansen, samfundskontaktchef i Landbrugsraadet, som har det overordnede ansvar for Grøn Søndag, hilser Line von Gersdorffs rapport velkommen. Han er dog hverken overrasket over eller ked af, at mange af gæsterne kommer fra landdistrikter og småbyer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Folk fra byer med mindre end 50.000 indbyggere ved ikke nødvendigvis mere om landbrug end folk fra store byer. De er derfor bestemt en interessant målgruppe for os.

- 80 procent af danske børn fødes faktisk i villakvarterer i forstæderne. Så for mig er det underordnet, om gæsterne kommer fra en forstad til Odense eller Nørre Snede, siger Philip Hansen og fortsætter:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er så svært at få storbyens beboere ud af byen. Men det vil jeg nok primært tilskrive de store, geografiske afstande.

- Og vi har et dilemma i, at de bynære gårde er blevet opslugte og ikke længere repræsenterer den bærende produktion.

Ser arrangementet i avisen

Philip Hansen har med interesse bemærket sig, at langt de fleste gæster ser tilbuddet om Grøn Søndag i aviserne. Han er derfor indstillet på at bruge flere ressourcer på også at få omtalt arrangementerne i de store, landsdækkende aviser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal være bedre til at sælge historierne om folkene bag åbent hus arrangementerne. Sidste år var Schackenborg Avlsgård med blandt besøgsstederne og gav derfor en masse spaltemillimeter i aviserne, som også affødte generel omtale om landbruget og de andre gårde i Grøn Søndag, fortæller Philip Hansen.

Han vil også sørge for, at der er en fornuftig balance mellem, hvad folk gerne vil opleve og så få vist landbruget, som det er.

- Halmlegeland er ikke en naturlig del af et almindeligt landbrug, men de besøgende har i mange tilfælde en forventning om, at det findes.

Oplevelser kontra dialog

Trods Line von Gersdorffs rapport er samfundskontakten indstillet på at fortsætte Grøn Søndag uændret.

Philip Hansen mener godt, samfundskontakten også kan lave målrettede gårdbesøg med plads til mere dialog for udvalgte, inviterede grupper. Men det skal ikke være på bekostning af Grøn Søndag, hvor det handler mere om, at give gode oplevelser til gæsterne end at skabe en dialog.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Grøn Søndag har en stor signalværdi om åbenhed ved, at landbruget inviterer hele den danske befolkning inden for. Og når gæsterne er positive og oven i får en god oplevelse, er det jo med til at pleje vores image inde i byerne, slutter Philip Hansen. Fakta:

Syvende Grøn Søndag

I år er det syvende gang, at Landbrugsraadet og Landbrugets Samfundskontakt arrangerer Grøn Søndag. Målgruppen er primært børnefamilier fra byerne – mange af aktiviteterne på gården denne dag henvender sig derfor til børn.

Annonceringen af Grøn Søndag sker gennem uddeling af 50.000 landsdækkende foldere og 8.000 plakater, som udsendes til børnehaver, fritidshjem, biblioteker, turistbureauer og hos Shell. Som noget nyt vil Grøn Søndag også blive annonceret på Arlas mælkekartoner. Udover pressemeddelelser annonceres de åbne gårde i lokalaviser og distriktsblade samt via Landbrugets hjemmeside.

Redaktionel omtale i lokalaviser umiddelbart før arrangementet viser sig at have god effekt på besøgstallet. Gæster fra landdistrikterne er oftest blevet opmærksomme på arrangementet via avisen. Folk fra de store byer er hovedsagelig blevet inspireret via brochurer i daginstitutioner og via nettet.

Landbrugsraadet forventer, at 40 gårde vil deltage i Grøn Søndag d. 16. september. Der er atter afsat 500.000 kr. til projektet – værterne får det symbolske beløb: 1.000 kr. for at lægge hus til.