Abonnementsartikel

Bush-regeringen vil i de kommende år gøre en ekstra indsats for sikkerheden i de amerikanske fødevarer

USA vil styrke landets fødevaresikkerhed. Den amerikanske regering har givet plads i budgettet til 7.600 kød- og fjerkræ kontrollanter, uden at producenterne pålægges ekstra udgifter.

Den amerikanske landbrugsminister, Ann M. Veneman sagde på en konference om fødevaresikkerhed den 18. april 2001, at regeringen vil poste 716 millioner dollars i øget kontrol. Det er en stigning på 21 millioner dollars i forhold til i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en vital nødvendighed for de millioner af mennesker rundt om i verden, der hver dag spiser amerikanske landbrugsprodukter. Det er også vigtigt for industrien, der er afhængig af forbrugernes tillid for at opretholde efterspørgslen, sagde Ann M. Veneman om den skærpede indsats på området.

Det amerikanske landbrugsministerium har nu inddelt fødevaresikkerheden i seks kategorier, som hver især skal medvirke til at styrke fødevaresikkerheden. Landbrugsministeren redegjorde for disse kategorier på fødevarekonferencen.

Første og anden

- Vi må først begynde at forstå, at fødekæden har ændret sig fundamentalt de seneste årtier. I dag er de forskellige sektorer i fødevareøkonomien – fra producent over forarbejder til forhandler – mere forbundet end tidligere, og de bliver stadig mere forbundet med hinanden for hver dag der går. Kapital og information flyder hele tiden mellem køber og sælger. Og ændret efterspørgsel fra forbrugerne udfordrer de eksisterende måder at drive forretning på, sagde Ann M. Veneman.

Hun mener dernæst, at man bør arbejde for at sikre, at alle fødevaresikkerheds-politikker baseres på rene videnskabelige principper.

- Teoretisk eller ufuldstændig videnskabelig forskning er et dårligt grundlag for politik og regulativer. Vi accepterer kun videnskabelig forskning, der lever op til de højeste standarder, sagde Ann M. Veneman.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, vil være yderst opmærksom på, at nye regulativer baseres på forskning, der er både gennemarbejdet og pålidelig.

Tredje og fjerde

- Som det tredje vil vi fortsat oplyse offentligheden om alle aspekter af fødevaresikkerhed lige fra de prøver og resultater, som myndighederne foretager, til sikker omgang med fødevarerne ude hos forbrugerne. Vi kan ikke forvente, at forbrugerne bliver fødevareeksperter. Men en velinformeret offentlighed er bedre rustet til at vurdere udsagn og påstande i medierne og afvise misvisende eller fejlagtige informationer, sagde Ann M. Veneman.

På konference nævnte hun forvirringen omkring mund- og klovesyge og BSE som eksempler på, at det langt fra er nemt at uddanne den brede befolkning i spørgsmål om fødevarer. En del forbrugere har blandet de to sygdomme samme og tror, at mund- og klovesyge udgør en sundhedsrisiko for mennesker, som det er tilfælde med kogalskab.

Det amerikanske landbrugsministerium har blandt andet igangsat en kampagne, der promoverer grundreglerne for god fødevaresikkerhed ude blandt forbrugerne.

Som den fjerde parameter vil det amerikanske landbrugsministerium fortsat arbejde på at sikre, at processen med sikkerhed i fødevarer er gennemskuelige for forbrugerne, der også skal have mulighed for at blive hørt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Femte og sjette

Den amerikanske landbrugsminister vil desuden arbejde for, at fremme offentlige og private partnerskaber, der kan bidrage med at øge fødevarernes sikkerhed.

Hun nævner som eksempel, at det Californiske departement for fødevarer og landbrug før har bragt regeringen, industrien og universitetsforskere sammen om at løse fødevaremæssige problemer.

- Endelig vil USDA styrke samarbejdet med andre ministerier og myndigheder, som er involveret i fødevaresikkerhed, sagde Ann M. Veneman på konferencen.

Meldingen om USA"s styrkede tiltag inden for fødevaresikkerhed kommer på et tidspunkt, da amerikanerne lukrerer på EU-landbrugets alvorlige problemer med BSE og mund- og klovesyge.