Abonnementsartikel

Undersøgelse viser, at den højeste ydelse findes i besætninger med sengebåse

Over halvdelen af de danske malkekøer lever i dag i løsdriftstalde. Det er næsten en fordobling siden den 1. januar 1997, hvor 29 pct. af køerne var opstaldet i løsdrift.

Samtidig er der væsentlige raceforskelle i de forskellige staldsystemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det viser en undersøgelse fra Landskontoret for Kvæg på baggrund af oplysninger fra mere end 8.000 besætninger.

Der var i gennemsnit 69 årskøer pr. besætning den 1. oktober 2000. I bindestald var der 52 årskøer pr. besætning mens der var 98 årskøer pr. besætning i løsdrift.

37 pct. af besætningerne er med løsdrift, hvilket svarer til 53 pct. af køerne. Malkekøerne står i bindestald i 62 pct. af besætningerne, hvilket svarer til 46 pct. af køerne.

Højere ydelse

Hvis man vil opnå en højere ydelse, er sengebåse måske løsningen. Landskontoret har nemlig registreret den højeste mælkeydelse, fedt- og proteinydelse hos besætninger i sengebåse. Både på tværs af racer og inden for de enkelte racer.

Hos jerseykøer er der i gennemsnit opnået 580 kg fedt og protein i stalde med sengebåse, mens resultatet i dybstrøelse er 557 kg fedt og protein pr. årsko.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De største besætninger finder man gennemsnitligt blandt SDM og Jersey med henholdsvis 71 og 70 årskøer pr. besætning. Samme besætningsstørrelse ses hos besætninger med blandet race, oplyser Landskontoret for Kvæg.

Besætninger med DRK og RDM har henholdsvis 57 og 55 årskøer, hvoraf hovedparten står i bindestalde.

Løsdriftstalde er især udbredt hos SDM og i besætninger med blandede racer, hvor 53 til 54 pct. af køerne går i løsdrift. Jersey er stort set fordelt lige i bindestald og løsdrift.

Der er stor forskel på, hvor udbredt staldsystemerne er mellem de forskellige racer. 23 pct. af jersey-køerne er opstaldet på dybstrøelse. Det tilsvarende tal for SDM er syv pct.

Ud i det fri

Landskontoret for Kvæg har fået oplysninger om, hvorvidt køerne lukkes ud i sommerhalvåret fra i alt 7.900 besætninger. 86 pct. af besætningerne lukker køerne ud på græs. Det svarer til, at i alt 83 pct. af køerne lukkes ud om sommeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er de gennemsnitligt større besætninger, som holder køerne inden døre.

I besætninger med bindestalde er der i gennemsnit 50 og 62 årskøer for henholdsvis afgræsning og uden afgræsning. I løsdriftsbesætninger er de tilsvarende tal henholdsvis 95 og 119 årskøer.

Dermed er der stort set ingen forskel på staldsystemerne, idet 83 pct. af køerne i løsdrift kommer ud under åben himmel i forhold til 84 pct. af køerne i bindestalde.

Regionale forskelle

Der er også store forskelle blandt regionerne, og den procentvise fordeling af besætninger i bindestald og løsdrift afviger i nogle regioner meget fra landsgennemsnittet, viser Landsudvalgets undersøgelse.

I Nordjylland er cirka 72 pct. af staldene bindestalde, mens fordelingen af besætninger i bindestald og løsdriftstalde i Sønderjylland stort set er ens.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For hele Danmark gælder, at 62,5 pct. af besætningerne lever i bindestalde, mens 37,5 pct. holder til i løsdriftstalde.