Abonnementsartikel

Venstre har som det første parti sagt nej til revurdering af gamle vandmiljøplaner

Jørn Jespersen (SF) opfordrer Enhedslisten til at tilslutte sig den aftale om en forberedelse af den næste vandmiljøplan, som regeringen har indgået med SF.

Miljø- og energiminister Svend Auken (S) har tillige et håb om, at Kristeligt Folkeparti vil deltage, selv om partiet i valgkampen i februar-marts 1998 var imod den dengang nye Vandmiljøplan II-aftale, der løber til og med 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Oplægget til vandmiljøplan 3 handler om mere end kvælstof. Biologisk mangfoldighed, fosfor og gennemførelse af vandrammedirektivet indgår i forberedelserne. Der skal laves et udredningsarbejde om undervurderingen af N-tabet og effekten af den hidtidige indsats.

Jørn Jespersen og Svend Auken er enige om, at man sætter miljøet over landbruget i den forstand, at man skal finde de rette midler til at nå målene om miljøkvalitet, hvor man hidtil har prøvet at tilgodese miljøet inden for landbrugets rammer.

Begge politikere taler om økonomiske incitamenter frem for regulering, der får landmænd til at opføre sig miljøvenligt i egen interesse. Det kan betyde afgift på handelsgødning og/eller kvælstoftab. De taler tillige om at føre afgiften tilbage til erhvervet.

Venstre siger nej

Venstre afviser at deltage i aftalen om den næste vandmiljøplan, fordi partiet har ikke haft indflydelse på papiret. Venstres landbrugsordfører og gruppenæstformand foreslog i sidste uge, at man viskede tavlen ren og lavede ny NPO-plan.

- Landbruget har ikke brug for flere lappeløsninger. Det er helt og fuldt bekræftet med det hidtidige forløb. Først blev der lappet flere gange på Vandmiljøplan I, så fik vi Vandmiljøplan II og nu midtvejsevalueringen. Venstre er enig i, at der er behov for en revurdering, når Vandmiljøplan II udløber i år 2003, men regeringen lægger sammen med SF og Enhedslisten op til lappeløsninger baseret på gamle tal, erklærer landbrugsordfører Chr. Mejdahl (V), miljøordfører Hans Chr. Schmidt (V) og skatteordfører Mariann Fischer Boel (V).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Venstre afviser også regeringens ammoniakhandlingsplan, fordi partiet ikke vil deltage i "kollektiv afstraffelse af landmændene". De foretrækker at styrke den kommunale kontrol af gyllebeholdere.

Svend Auken indfører egenkontrol og private kontrollanter i mistillid til, at det kan lykkes at effektivisere kommunernes kontrol med gyllebeholdere.

Ammoniakhandlingsplanen indfører et forbud mod bredspredning fra 1. august næste år. Et påbud om nedfældning i radrækkeafgrøder overvejes, oplyser Miljø- og Energiministeriet.