Abonnementsartikel

Chefkonsulent Niels Ove Nielsen, Landsudvalget for Svin, giver her to konkrete eksempler på anvendelsen af FarmWatch

Mange har spurgt, om FarmWatch nu også fungerer i praksis. Det viser erfaringer fra flere besætninger at det gør.

Eksempelvis blev FarmWatch etableret i seks klimastalde og fem slagtesvinestalde, som alle er fuldt sektionerede, i marts 1999 på en ejendom, der har ca. 1.150 søer med opdræt af alle smågrise og slagtesvin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I besætningen har man erfaring med, at smågrisenes vandforbrug øges i forbindelse med udbrud af colidiarré. FarmWatch giver typisk alarm for ændret drikkeadfærd ca. 24 timer før, der ses synlige symptomer ved grisene. Hvis der ses alarm for øget vandforbrug i den første uge efter fravænning, er der med stor sandsynlighed et diarréudbrud på vej, og derfor tilsættes der i denne situation medicin til drikkevandet.

Forkert foder

Fejl i foderblandingerne slår igennem på vandforbruget. For eksempel var en blanding, som ved en fejl indeholdt for meget sojaskrå, årsag til, at vandforbruget steg kraftigt i de sektioner, som fik tildelt foderet.

I den daglige driftsledelse bruges FarmWatch til at få et hurtigt overblik over situationen i de mange stalde. Vandforbruget kontrolleres to - fire gange dagligt, og hvis der er unormal drikkeadfærd i én eller flere stalde, tilser den ansvarlige medarbejder de pågældende grise så hurtigt som muligt.

Når et hold afsluttes, udskrives produktionsrapporten med det samme, og resultaterne diskuteres med de relevante medarbejdere.

Influenza

I november 1999 blev der etableret vandmålere i fem sektioner, og der blev opsat en pc med FarmWatch i stalden på et landbrug med planteavl og slagtesvineproduktion. Der produceres årligt cirka 9.000 slagtesvin i sektionerede stalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I marts måned 2001 kunne man på bedriften konstatere via FarmWatch, at vandforbruget i tre sektioner (ved siden af hinanden) faldt markant over nogle dage.

Årsagen viste sig at være udbrud af influenza. I en af sektionerne rettede vandkurven sig op igen efter et par dage, hvorimod faldet fortsatte i de to øvrige sektioner. På den baggrund blev det valgt at behandle i de to sidstnævnte sektioner, men ikke i den første.

I december måned konstaterede driftsledern et fald i vandforbruget på ca. 10 pct. over nogle dage i en af slagtesvinesektionerne.

Der var begyndende hoste i sektionen. Årsagen var ventilationsproblemer, idet kold luft fra en vægventil ramte temperaturføleren til klimastyringen og medførte skiftevis for megen og for lidt ventilation. Problemet blev løst ved at montere et rør uden om temperaturføleren.