Abonnementsartikel

Efter BASF"s opkøb af Cyanamid sidste år er paletten af produkter til kartofler blevet udvidet

Det nyregistrerede Command cs til ukrudtsbekæmpelse samt det systemiske skimmelmiddel Acrobat WG, som blev introduceret i sidste sæson, er blandt nyhederne i BASF"s palette af planteværnsmidler til kartofler.

Jordmidlet Command cs er i år blevet registreret til brug i kartofler og glider ind på pladsen som blandingspartner til Sencor WG i et traditionelt sprøjteprogram.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Produktet udmærker sig blandt andet ved en særdeles god effekt overfor alle pileurter, burresnerre og sort natskygge. Midlet anvendes senest fem dage før kartoflernes gennembrydning med 0,2-0,25 l/ha sammen med 0,2 l/ha Sencor WG, som efter behov følges op med Sencor WG eller Titus.

Registreringen af Afalon disp. er netop blevet trukket tilbage af firmaet, der ejer produktet.

Det vil til næste år sætte mange kartoffelavlere i en ny valgsituation med hensyn til blandingspartner til Sencor WG. Og derfor vil det være en god ide allerede i år at prøve nye blandingspartnere til Sencor WG. Et godt bud på dette kunne være Command cs.

Cikader og tæger

Næste trin i sprøjteplanen er bekæmpelse af cikader og tæger. Disse skadevoldere har i 13 forsøg udført af Landskontoret for Planteavl i perioden 1997-2000, givet ca. 2.400 kr i merudbytte i melkartofler. Forsøgene er sprøjtet med 0,125 l/ha Fastac to gange.

Første behandling har ofte været udført medio Juni, og anden behandling er gennemført cirka tre – fire uger senere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Produktet er afprøvet og veldokumenteret til bekæmpelse af cikader og tæger under danske forhold.

Man bør observere marken allerede fra begyndelsen af juni, mens rækkerne stadig er åbne. Man ser bedst cikaderne ved at slå på planterne, og iagttage om der sker en opflyvning. Hvis det er tilfældet, bør en behandling iværksættes på hele arealet. Denne bekæmpelse vil ofte ske særskilt, allerede inden der kommer skimmelvarsling.

Har man først iagttaget sugemærker på planterne, er der allerede sket en udbyttereduktion. Skadevolderne udvikler sig bedst under varme og tørre forhold.

Strategisk krigsførelse

Alle midler til bekæmpelse af skimmel er i princippet lige gode, hvis de anvendes forebyggende og med et relativt kort interval – for eksempel en uge.

Men i praksis er denne strategi ikke altid mulig. I løbet af sæsonen kan vejret drille så tidsintervallet bliver længere, eller væksten kan være så kraftig, at intervallet måske kun burde være fire - fem døgn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her skal man tænke strategisk. Acrobat WG er et nyt systemisk og kurativt skimmelmidel der har sin plads i sådanne situationer.

Den systemiske del af Acrobat WG vil i perioder med kraftig ny tilvækst dække afgrøden af i op til 10 døgn (ved svag vækst 14 døgn), og herved kan man opnå fri-rum og kapacitet i sprøjteprogrammet.

Acrobat WG har endvidere kurative egenskaber således, at en endnu ikke synlig infektion bekæmpes inde i planten. Det vil sige, at man er "over" skimlen cirka to døgn før kontaktmidlerne.

Acrobat WG er desuden stærk antisporulerende og bør derfor også anvendes i højrisiko-perioder. Når forholdene atter er normale, kan man igen skifte til Dithane NT med normal interval.

Med en sådan strategi, hvor man veksler mellem produkterne, kan man navigere sikkert gennem selv den værste skimmelkrig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sprøjteplan 2001

I tabel 1 er vist et forslag til sprøjteplan i kartofler 2001. Kartofler er en højværdiafgrøde, og den skal derfor behandles som sådan. Skønt forbruget af produkter er stort, er værdien af alle behandlingerne stærkt lønsomme. Derfor bør man ikke gå på kompromis med sin sprøjteplan i kartofler.