Abonnementsartikel

Striden mellem landmænd og naturfredere tager til

Det var for at "afbøde de mest uheldige konsekvenser for erhvervet af det forslag, som regeringen havde lagt frem", at Landboforeningerne og Dansk Familieforbrug i marts og april medvirkede i et ekspertudvalg under midtvejsforhandlingerne om Vandmiljøplan 2.

Det fremgår af et fælles høringssvar fra de to generelle landbrugsorganisationer til lovforslaget, der gennemfører vandmiljøpartiernes midtvejsaftale om brødhvede og N-normer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forslaget indeholder erhvervets ønsker, men det er dog ikke alle ønsker, som er fulgt. Axelborg ønsker, at regionaliseringen gælder begge veje, så der også kan reguleres i opadgående retning for at opnå den økonomisk bedste fordeling af kvælstofkvoten.

Her melder Naturrådet (en statsfinansieret vismandsinstitution) og amterne fra. De presser for en større regionalisering af kvælstofnormer, end der lægges op til i lovforslaget. Deres krav om lokal regulering af N-normer er i tråd med aftalen mellem regeringen og SF om forberedelserne til Vandmiljøplan 3.

Bredere fokus

Naturrådet er utilfreds med, at der kun fokuseres på det økonomiske afgrødeudbytte og ikke tager hensyn i regionale og lokale natur- og miljømål for N-belastningen, når kvælstofnormer fastsættes.

Amtsrådsforeningen ønsker, at nitratudvaskningen på længere sigt sker med udgangspunkt i de lokale natur- og miljøforhold.

Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug er rede til at lade Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby stå for administrationen af brødhvedekontrakter inden for de 50.000 ha, som midtvejsaftalen sætter som loft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugsorganisationerne afviser dog at gøre det uden vederlag, som der ellers står i lovforslaget.