Abonnementsartikel

I mange situationer kan det være nødvendigt med et kort lån, inden den endelige finansiering er på plads

Investering i forbedringer og udvidelser af produktionsapparatet kan være én stor beslutning for landmanden.

En god finansiering er vigtig og ofte medgår en mellemfinansiering af anlægsinvesteringerne, indtil den endelige finansiering er på plads. Nykredit kan til dette formål tilbyde en mellemfinansiering, som er tilpasset den enkelte landbrugsbedrift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Behovet for mellemfinansiering opstår typisk i forbindelse med større investeringer, men også ved mindre investeringer kan et mellemfinansieringsprodukt give fordele.

I det efterfølgende er nævnt en række forhold, hvor mellemfinansiering kan være en fordelagtig løsning.

Køb af tillægsjord

Behovet for mellemfinansiering kan opstå ved køb af jord, hvor sælgeren skal have penge straks, men hvor realkreditlånet først kan udbetales, når sammenlægning og tinglysningen er på plads.

En anden typisk situation ved jordkøb er den, hvor der købes en hel ejendom, men hvor bygningsparcellen skal frasælges. I denne situation kan der være behov for at finansiere bygningsparcellen, indtil denne er solgt, og betaling har fundet sted.

Løbende udbetaling ved byggeri

I forbindelse med byggeri kan der også være et behov for mellemfinansiering. Her er det ikke altid muligt at få realkreditlånet udbetalt, før byggeriet er færdigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men i mange tilfælde skal leverandører og håndværkere betales løbende under byggeriet.

Nykredit tilbyder i forbindelse med byggeri at håndtere rateudbetalinger under byggeriet, således at landmanden ikke behøver at bekymre sig om denne side af projektet.

Som bygherre har man mange andre opgaver at tage vare på i forbindelse med byggeriet samtidig med, at der også er en landbrugsbedrift at passe.

Momsudlæg

Ved byggeri og køb af større maskiner mv. kan moms udgøre store beløb. Der kan derfor være behov for en mellemfinansiering af moms, indtil landmanden får sit momsudlæg tilbage fra Told&Skat.

Finansiering af mindre investeringer

Ved mindre investeringer i inventar eller maskiner kan en kort mellemfinansiering være en mulighed, indtil landmanden eksempelvis modtager hektarstøtte fra EU eller efterbetaling fra slagteri eller mejeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne løsning kan være aktuel, såfremt investeringen kan finansieres af den løbende drift – blot ikke på det tidspunkt, hvor betalingen skal finde sted.

Samlet finansiering

Hos Nykredit kan landmanden ikke blot få realkreditlån, men også bankbaserede anlægslån til finansiering af anlægsinvesteringer. Vi giver en hurtig sagsbehandling og smidig håndtering af de økonomiske transaktioner samt bedre mulighed for aktiv gældspleje.

Det er nogle af de fordele, som landmanden opnår ved at få sine anlægsinvesteringer finansieret et sted.

Nykredit´s mellemfinansieringsprodukt – anlægskredit – er et bankprodukt fra Nykredit Bank, som leveres gennem Nykredits landbrugscentre. Anlægskreditten ydes med en løbetid op til et år og indfries, når den endelige finansiering falder på plads.

Det er Nykredits lokale landbrugskundechef, som leverer såvel mellemfinansieringen som den endelige finansiering inkl. papirarbejdet, som følger med, når en finansiering skal på plads.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til finansiering af maskiner har Nykredit netop lanceret Leasing til landbrug, som er et godt alternativ til traditionel lånefinansiering. Leasing til landbrug er kendetegnet ved en 100 pct. finansiering, således at landmanden undgår at belaste sin likviditet.

Den optimale finansiering afhænger af bedriftens konkrete forhold. Derfor bør landmanden lægge vægt på at få en individuel rådgivning baseret på sine egne forhold. Vores landbrugskundechefer har erfaring i både landbrugsfaglige spørgsmål og finansiering – og de kan således give en rådgivning, som passer til de krav, som en landmand bør stille til sin finansielle leverandør. Faktaboks

Mellemfinansiering med anlægskredit

Eksempel på hvorledes en rateudbetaling og en mellemfinansiering foregår i praksis i forbindelse med et byggeri: