Abonnementsartikel

Maskin- og byggeleverandører til landbruget må konstant ændre planer på grund af screening, som nogle amter åbenbart har mistolket

Det forventede år 2000 kaos på it-området udeblev, men til gengæld er landbrugsbranchen med sikkerhed ramt af et 2001 kaos.

Politisk og administrativt bøvl i amterne med screeninger af byggetilladelser har gjort al normal planlægning i landbrugsbyggeri- og maskinbranchen til en by i Rusland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kravet om screeninger af byggeansøgninger fra landbruget har betydet blokade af nye byggerier - altså samme betydning af ordet screening, som anvendes i sportsverdenen. I håndbold betyder screening en blokade eller afskærmning af modspillere - enten lovligt eller ulovligt.

Miljøministeriet har dog aldrig krævet, at amterne skulle blokere byggerier, men udelukkende bedt dem om at screene - altså i betydningen sortere. Ansøgningerne skulle efterses med henblik på eventuelt behov for VVM-behandling af sagen, som det også fremgår af Svend Aukens brev til amterne i februar i år.

Amternes politik angående screeninger minder en hel del om den obstruktions- og forhalingspolitik, som VS-borgmester Villo Sigurdson anvendte i Københavns Kommunes Magistrat i 1980-erne på byggesagsområdet - med stagnation til følge.

Blokeret ansøgning og døde planer

Mange firmaer i branchen har gentagne gange måttet skrotte deres planlægning, fordi mange landmænd har været blokeret i månedsvis eller halve år på grund af manglende byggetilladelse.

Resultatet er nu, at mange byggesager enten er stillet i bero, måske og måske ikke sættes i gang, mens andre igen må udsættes til næste år. Branchefolk sammenligner situationen med en øm byld:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når der engang går hul på bylden, forventer vi kaos i branchen. Vi er så langt henne på året nu, at byggerier, der hidtil er skubbet fra vinter eller foråret, nu tidligst kan starte efter sommerferien, forklarer Fritjof Madsen, Anima Byg a/s i Hedensted om puklen af byggeplaner i landbruget.

Anima Byg bygger for landbruget som totalentreprenør i samarbejde med en række underleverandører. Hver gang Anima må udskyde et projekt, må underleverandørerne gøre det samme.

Malkemaskinefirmaet S. A. Christensen, Kolding er i en lidt specielt situation:

- Vi er heldige i den forstand, at vi har så travlt i forvejen. Vi har så meget knald på, at det næsten er en fordel i øjeblikket. Faren ligger i det øjeblik, der går hul på bylden, siger salgschef Lars Peter Poulsen.

Det nuværende DeLaval - tidligere Alfa Laval - oplever situationen således:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Processen for det enkelte projekt er forlænget. Tidligere gik der måske 2-3 måneder fra en ordre blev afgivet til anlægget skulle leveres. Den tid er ofte betydeligt kortere nu, fordi landmænd først afventer endelig tilladelse inden de tør skrive under. Det vanskeliggør vores planlægning betydeligt, siger salgschef Bjarne Johansen, DeLaval, som påpeger, at der er forskel på sagsbehandlingen amt til amt.

Mange forhandlere er ligeledes frustreret, fordi de sælger anlæg på betingelse af, at tilladelsen går igennem amtet. Måske falder en forventet ordre på gulvet eller udsættes.

Regional klemme på landmænd

En af de landmænd, som MaskinBladet har talt med, overvejer helt at droppe sit projekt. Byggeriet skulle have været sat i gang senest i foråret, men hvis ikke tilladelsen kommer inden for 14 dage, føler han sig nødsaget til i det mindste at udsætte byggeriet til næste forår.

Køerne skal gå på græs i byggeperioden - blandt andet for bedre at kunne tilvænne sig de nye forhold.

Han beklager situationen set i forhold til leverandørerne, men føler sig sat skak mat af myndighederne og skal ikke nyde noget af at starte et byggeri på forventet efterbevilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En genbo et par kilometer væk, men i et andet amt, søgte samtidigt og er allerede i fuld gang med byggeriet. Landmanden er typisk på den måde, at han ikke ønsker at træde offentligt frem i en afgørende fase af byggesagsbehandlingen i amtet på grund af risikoen for at skade sin egen sag.

Heller ikke byggefirmaer og andre ønsker at kritisere konkrete sager, men typisk bliver Vejle Amt og Viborg Amt sammen med Fyns amt udpeget som "de værste".