Abonnementsartikel

Biomasse til transportsektoren indgår i CO2-initiativ fra EU-kommissionen

Europakommissionen har valgt side til fordel for biobrændsel.

Rundt regnet en tiendedel af Europas marker skal producere energi til biler i stedet for at ligge brak, hvis det går som EU-kommissionen planlægger i et omfattende energiforslag om fornybare energikilder. Forslaget fremsættes i næste måned eller tidligt i efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I første omgang er det tanken at indføre et krav for de enkelte medlemslande om mindst to procent biomasse i transportsektoren i år 2005, oplyser afdelingschef Luc Werring, EU-kommissionens energidirektorat. Forslaget lægger på længere sigt op til, at en tiendedel af transportsektorens forbrug af benzin og diesel erstattes med biobrændstoffer.

Det bliver op til landene selv at finde ud af, hvordan det kan ske, bl.a. ved at reducere eller fjerne benzinafgiften på den del af brændstoffet, der udgøres af biomasse.

Baggrunden for forslaget er ikke alene Kyoto-protokollens krav om lavere udledning af drivhusgasser, men også ønsket om at blive mere uafhængig af energiforsyning fra omverdenen, dvs. arabisk olie og russisk naturgas.

I forhold til f.eks. bedre boligisolering er det fem gange dyrere at fjerne CO2 via anvendelse af biobrændstoffer, og det ville også være mere energieffektivt at bruge biomassen i kraftvarmeværker.

Luc Werring forsvarer det forestående initiativ vedrørende biobrændstof med to argumenter, der ikke har at gøre med CO2 eller energieffektivitet. Det ene er frygten for en ny, lammende oliepriskrise. Det andet er landbrugspolitik, hvor EU-kommissionen vil hjælpe med alternativer for de kriseramte kødproducenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har brug for proteiner til erstatning for BSE-risikomateriale, der ikke må anvendes som foder. Biproduktet fra dyrkning af proteiner kan anvendes som biodiesel, som kan bruges som alternativt drivmiddel, siger Luc Werring til Maskinbladet.

- 10 procent af landbrugsarealet er braklagt, og det koster en masse penge. Vil det ikke være bedre at lave noget, der er økologisk fornuftigt og anvende det til energi?! Vi ved, det er et kontroversielt forslag, men vi har brug for brændstof til transportsystemet, siger Luc Werring.

Han tilføjer, at Tysklands Die Grüne støtter forslaget, mens andre miljøgrupper frygter monokulturer og anvendelse af pesticider.

Luc Werring opremser andre kilder til biobrændstof end fra brakarealer, bl.a. importeret sukker, genanvendelse af fritureolie og træ.

- Det er ikke rimeligt, at enkelte lande skal betale mere end de øvrige lande for noget, der tjener EU"s interesser i at reducere CO2, øge forsyningssikkerheden og mindske landbrugssubsidierne. Alle lande bør tage sin del af byrden, siger Luc Werring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ordninger i flere lande

Skatteministeriet har tidligere oplyst, at i Tyskland er rene biobrændstoffer fritaget for afgift, mens Frankrig og Sverige har midlertidig afgiftsfritagelse for biobrændstof, der blandes i diesel og benzin. Sverige, Frankrig og Spanien har afgiftsfritagelse for ethanol. Ifølge Skatteministeriet og EU-kommissionen har Østrig og Italien også ordninger, der understøtter biobrændstoffer.

Forslag i Folketinget

Kristeligt Folkeparti fremsatte i slutningen af marts et beslutningsforslag om biobrændstoffer, som Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og SF er positiv overfor. Flemming Kofod-Svendsen (KRF) satser på at lave en såkaldt beretning i skatteudvalget til september om biobrændstoffer.

Den største modstander er Enhedslisten, som mener, at halm skal forblive i landbruget, og at man slet ikke skal dyrke bioraps ved hjælp af pesticider. Efter Teknologirådets høring 2. maj om biobrændstoffer talte Søren Kolstrup (EL) talte om biomassekredsens "stjernekrigsprojekter". Rapsolie kan ifølge Søren Kolstrup kun accepteres til at drive landbrugets egen maskinpark.

Skatteminister Frode Sørensen (S) afviser en afgiftsfritagelse, fordi bioenergi bedst udnyttes til varmeproduktion ved afbrænding i kraftvarmeværker i stedet for kul.