Abonnementsartikel

I Gross Umstadt nær Frankfurt ligger et af Europas største centre for afprøvning af mekanik til landbruget og beslægtede erhverv

Ikke mindre end 500 forskellige objekter testes årligt på Deutsche Landwirtscahfts-Gesellschafts (DLG) testanlæg i Gross Umstadt og på den mindre afdeling i Potsdam.

Objekterne spænder lige fra staldanlæg til dyr over diverse småredskaber til store mejetærskere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle objekter kommer igennem mindst tre tests, der foregår dels i laboratoriet, dels på prøvebanen og sluttelig hos praktiske landmænd. Til at gennemføre de omfattende tests er der tilknyttet 70 medarbejdere til de to testanlæg.

Lige nu er medarbejderne i gang med at indrette nye testfaciliteter til diverse småmaskiner som for eksempel plæneklippere, hækklippere og lignende maskiner til landbrug og private.

Grunden til den store aktivitet er, at der den 1. januar 2002 træder et nyt EU-direktiv i kraft. Direktivet påbyder alle producenter at kunne dokumenter produktets støjudvikling i hele maskinens levetid.

Testen foregår dels i lydisolerede kabiner og dels med et transportabelt måleudstyr, der anvendes til større maskiner.

Da testen ikke kun skal foretages på nye maskiner, men også på maskiner der har flere hundrede driftstimer på bagen, forventes den aktivitet at give travlhed på centret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tester efter den officielle standard

Traktorer testes efter den internationale OECD standard. Heri indgår der tre forskellige målinger af traktorens effekt, moment og brændstofforbrug.

Først adskilles traktoren, og motoren afprøves i en prøvebænk. Herefter samles traktoren igen, og den testes på kraftoverføringsakslen efter samme metode, som Traktorkontrollen anvender i Danmark.

Den tredje test finder sted på en prøvebane, hvor traktorens trækkraft afprøves ved forskellig hastighed. Testen foregår ved, at der efter traktoren spændes en tung lastbil, som er spækket med elektronisk måleudstyr. Under kørsel kan udstyret måle traktorens brændstofforbrug, trækkraft og lignende.

- Testen på prøvebanen anser vi for den vigtigste test af alle. Hvad hjælper det, at motoren har en høj effekt, hvis transmission, oliepumper, aksler og lignende æder det op i friktion og der sluttelig kun kommer en begrænset mængde energi ud på hjulene, siger chefen for traktorafprøvningen, Manfred Lober.

På den eksisterende prøvebane kan der testes med hastigheder på op til 20 km/t. Da fremtidens traktorer for det første bliver stører og for det andet nok også blive hurtigere, arbejder teknikerne i Gross Umstadt på at bygge en ny bremsevogn, der kan håndtere traktorer på op til 300 kW.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter at have gennemført de tre forskellige tests af traktoren, kan teknikerne blandt andet beregne hvor stort tab, der er i forskellige transmissioner. I bestræbelsen på at udvikle nye og mere brugervenlige transmissioner, der samtidig har en høj effektivitet, er resultaterne fra testcentret uhyre vigtige for producenterne.

- Eksempelvis har Fendt testet mange gange på anlægget for at sammenligne en traditionel firetrins powershift transmission med den nye trinløse Vario teknik. Og jeg kan godt afsløre, at effektiviteten i den nye teknik er næsten på højde med det, vi kender i dag, forklarer Manfred Lober.

Ud over testen af traktorens effekt testes også traktorens hydraulik og trepunktsliften efter de officielle normer. Og sidst men ikke mindst testes traktorens sikkerhed, før den får det grønne DLG stempel.

Test af kabiner

Den normale traktortest omfatter ikke nogen egentlig test af kabinen. Testen omfatter kun en støjmåling, der skal afsløre, om fabrikanten overholde de opgivne værdier.

På langt de fleste markeder kræver myndighederne, at førerkabiner på traktorer og andre selvkørende maskiner er forsynet med et certifikat, der beviser, at de har bestået en såkaldt ROPS test, der nøje beskriver, hvor meget kabinen må deformeres under testen, der simulerer, at traktoren vælter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLG"s testcenter er et af de steder, hvor producenterne kan få gennemført en sådan test. Før i tiden kørte man en fabriksny traktor ud over en skrænt og lod den rulle ned. Den metode er nu afløst af et billigere og mere sikkert system, hvor producenten sender den nøgne kabine til test.

Her bliver kabine spændt fast i en testbænk og udsat for en et kraftigt sideværts stød. Kun hvis kabinen herefter opfylder de beskrevne krav, kan den godkendes.

Godkendelsen gælder kun et år, og ønsker producenten certificeringen forlænget, skal der sendes en ny kabine til test.

Internationalt samarbejde

ENTAM er navnet på et netværk bestående af officielle europæiske testcentre, som har indgået en aftale om at afprøve maskiner og udstyr efter de samme retningslinjer med hensyn til funktion og sikkerhed.

Målet med samarbejdet er, at en afprøvning foretaget på en ENTAM-prøvestation i et land umiddelbart kan godkendes af de øvrige medlemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afprøvningerne gennemføres på anmodning fra fabrikanterne og udføres på grundlag af officielle nationale og internationale standarder og fælles retningslinier.

Prøveresultater, der publiceres i et land, kan af et tilsvarende ENTAM-medlem i et andet land oversættes til det nationale sprog.

ENTAM vil således modvirke, at samme maskine bliver afprøvet i flere forskellige lande. Afprøvningerne giver fabrikanterne en værdifuld hjælp til at forbedre de producerede maskiner, og landmanden vil få et effektivt redskab til at vælge det optimale udstyr.

Fra Danmark deltager Danmarks JordbrugsForskning, der blandt andet skal afprøve spredere til kunstgødning i den moderne spredehal på Forskningscenter Bygholm.