Abonnementsartikel

Hvis enigheden hos bestyrelsen i Landboforeningerne vinder gehør på efterårets delegeretmøde, bliver bestyrelsen fremover på 15 medlemmer

Bestyrelsen i Landboforeningerne foreslår på det kommende efterårs delegeretmøde i oktober, at bestyrelsen slankes fra nu 27 medlemmer plus observatører til kun i alt 15 medlemmer.

Det er resultatet af et sommerbestyrelsesmøde afholdt i Ringkøbing den 12. –13. juni.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-

- I stedet for at arbejde med to lag som nu i bestyrelsen, får vi et lag, idet forretningsudvalget forsvinder, forklarer han videre.

- På den måde bliver der kortere afstand mellem top og bund, og vi får en fladere organisationsstruktur, påpeger Peter Gæmelke.

Dermed er der tale om en mindre revolution, som også betyder et farvel til den hidtidige måde at sikre en bred geografisk repræsentation i toppen af landboforeningerne.

- Vi giver imidlertid ikke afkald på den brede geografiske repræsentation, men lægger Bornholm ind under østlige øer, der som eneste region på forhånd er sikret to medlemmer i bestyrelsen, mens de øvrige otte regioner hver får mindst et medlem af bestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nedskæringen til ni regioner fra nu 10 sker ved at lægge Nordjylland sammen til et valgområde, forklarer Peter Gæmelke.

Formænd fra regioner

Forslaget om ændringer indebærer, at de tre formænd også skal repræsentere hver sin region. Disse tre formænd skal stadig vælges på det ordinære delegeretmøde – men nu hvert år mod hidtil hvert andet år.

I øvrigt kommer den foreslåede bestyrelse på 15 medlemmer (hvoraf de tre er formænd) til at have følgende sammensætning:

Intet forretningsudvalg

Nyt er også forslaget om, at forretningsudvalget på syv medlemmer, hvoraf de tre er formændene, nedlægges til fordel for en betydeligt hyppigere afholdelse af bestyrelsesmøder.

Ifølge forslaget skal der holdes bestyrelsesmøde 10-12 gange årligt, og desuden skal formændene for de lokale landboforeninger mødes tre gange årligt. På formandsmøderne skal medlemsforeningerne også kunne sende en repræsentant for hver 1.000 medlemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lige nu er der 55 lokale landboforeninger.

- Men dette antal forbliver nok ikke så højt i fremtiden, mener Peter Gæmelke.

Formændene for de lokale landboforeninger bliver nøjere orienteret om de foreslåede ændringer på et møde den 20. juni.

Planteavlen også med

I forbindelse med de foreslåede omlægninger vakte det nogen diskussion, at formanden for Landsudvalget for Planteavl ikke automatisk er medlem af bestyrelsen for landboforeningerne.

Tanken er imidlertid, at den ene af de to næstformænd skal repræsentere plantavlerne, mens den anden skal være formanden for Landboforeningernes Landsudvalg for Driftsøkonomi. Sidstnævnte post besættes også på delegeretmødet, idet valget af viceformand til bestyrelsen og formand for Driftsøkonomi sker i samme valghandling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også foreslået at nedsætte et nyt PlanteForum, hvor de forskellige planteinteresser samles.

- Det kan interesser fra sukker, kartofler, frø, grovvarehandel med mere på planteområdet, som bliver repræsenteret i PlanteForum.

- Landsudvalget for Planteavl skal tage sig af den faglige side, siger Peter Gæmelke.

- PlanteForum skal kunne diskutere mere bredt og sikre en god sammenhæng i kæden fra jord til bord, mener han.