Abonnementsartikel

Såvel formanden for Mejeriforeningen som formanden for kvægbrugerne i Dansk Familielandbrug har kun få bemærkninger til Dansk Kvæg

En af de stærkeste fortalere for dannelsen af en enhedsorganisation i kvægbruget har været Kaj Ole Pedersen, formand for Mejeriforeningen. Nu er Dansk Kvæg stort set sat på skinner, og fra Vendsyssel lyder skudsmålet:

- Vi har med glæde sagt god for resultatet, selvom der stadig er mange ting, som skal falde på plads, siger Kaj Ole Pedersen til MaskinBladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men før vi kan sætte tingene endeligt på plads, skal der vælges en bestyrelse og ansættes en direktør.

- Så indtil videre har vi fået lukket munden med hensyn til, hvordan rådgivningen skal organiseres, mener han.

Fra Mejeriforeningen bliver der udpeget fire medlemmer til Dansk Kvæg, og disse fire personer udpeges af foreningens bestyrelse.

- Det ligger fast, at alle fire bliver mælkeproducenter, understreger Kaj Ole Pedersen.

Rådgivning fra et regi

- Beslutningen er, at al rådgivning i forhold til den levende ko skal ske i regi af Dansk Kvæg, idet medarbejderne kan arbejde fra forskellige adresser, forklarer Kaj Ole Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forventer du, at der bliver væsentligt færre medarbejdere fremover inden for området?

- Nej, det gør jeg ikke. Men når man laver en organisering som Dansk Kvæg, vil der altid ske en eller anden form for tilpasning, og det er heller ikke fordi, tingene skal blive ringere.

- Kravene til rådgivningen ændrer sig jo også hele tiden.

- Jeg har også tidligere sagt, at vi måske ikke kan spare en masse penge. Men jeg håber, at vi kan lave tingene bedre og mere rationelt. Det betyder også, at overlapninger skal undgås, understreger Kaj Ole Pedersen. I den forbindelse peger han på, at de enkelte organisationer tidligere hver især sendte repræsentanter til fælles møder – og at den enkelte organisation sloges for egne forskningsprojekter.

- Nu skal disse projekter ske i regi af Dansk Kvæg, og det er en væsentlig forenkling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ønskede mere

Formanden for Repræsentantskabet for Kvæg i Dansk Familielandbrug, Jens Kristoffersen, har også siddet med i forhandlingerne om dannelsen af Dansk Kvæg.

- Vi er tilfredse med, at der er sket noget. Intentionerne med at lave Dansk Kvæg var jo at lave mange forenklinger. Men det er der ikke her fra begyndelsen.

- Men det kan der jo komme hen ad vejen, mener Jens Kristoffersen.

Hvilke forenklinger tænker du på?

- Jamen tingene er jo delt op, så der stadig er brancheorganisationer plus rådgivningen, og det kan være svært for kvægbrugerne at se, hvor det egentlig er, vi har skåret ned.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden er der måske for mange ansatte på for mange steder, og det er forhold, som der skal ses på, når den nye bestyrelse og direktør er på plads, siger Jens Kristoffersen.

- Men jeg vil gerne understrege, at vi ikke har lavet aftaler om at afskedige medarbejdere på nuværende tidspunkt. Omvendt skal vi sikre, at der ikke sker løsning af opgaverne to steder, påpeger Jens Kristoffersen.

Han antyder også, at der kan blive tale om hyppige møder i starten for at få den nye organisation sat på skinner og tingene passet til.