Abonnementsartikel

Regionsudvalget for kvæg i Vejle Amt har allerede et forslag klar til den faglige organisering i Dansk Kvæg

Allerede inden blækket er sat på aftalen om Dansk Kvæg, har Regionsudvalget for kvæg i Vejle Amt udarbejdet et forslag til den fremtidige organisering af det faglige arbejde i den nye organisation for de danske kvægbrugere.

- Vi hilser Dansk Kvæg velkomment også selvom vi gerne havde set flere forenklinger end det har været muligt at blive enige om, siger Jens Ravn, regionsformand i Vejle Amt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da det allerede nu ligger klart, hvem der skal sidde på en stor del af pladserne i den 14 mand store bestyrelse for Dansk Kvæg, vil vi gerne udnytte vores demokratiske muligheder til at sætte fokus på, at også de sidste medlemmer af bestyrelsen skal have visioner for den kommende faglige organisering af arbejdet i Dansk Kvæg.

- Derfor har vi lavet et udspil, som tilgodeser, at rådgivningen af kvægbrugerne kan fungere som en koncern, og som samtidig giver mulighed for, at den regionale/lokale indsigt kan være med ved bordet, fremhæver Jens Ravn.

I følgegrupper

For Jens Ravn og hans kolleger i Vejle Amt er indspillet tænkt som deres bedste bud på, hvordan tingene kan strikkes sammen med hensyn til det faglige arbejde.

- Vi er selvfølgelig åbne over for bedre forslag, men vil holde på vores, hvis andre ikke har bedre ideer, siger Jens Ravn til MaskinBladet.

Ideen i oplægget er, at der skal dannes fem følgegrupper inden for områderne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

I hver af disse fem følgegrupper bliver der repræsentation fra Dansk Kvæg, idet afdelingslederen fra den tilknyttede afdeling er med sammen med et antal bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Kvæg. Desuden skal der sidde et antal funktionærer og folkevalgte fra den regionale/lokale rådgivning plus eventuelt andre fagfolk, hvis det er relevant.

Valgforum til disse følgegrupper kan være formands- og sekretærmøder.

Information afgørende

- Det er også utroligt væsentlig, at Dansk Kvæg sikrer, at der sker information til baglandet, fortsætter Jens Ravn.

- Her tænker jeg på kvægbrugerne, på rådgivningsenhederne og de folkevalgte lokalt/regionalt. Vi kan jo ikke bruge en elite på 14, der ved det hele, og som kan nøjes med deres egen, interne information, påpeger han.

- Jeg håber, at vi kan få lavet et ugebrev Dansk Kvæg, som kan erstatte nogle af de andre publikationer, jeg som kvægbruger får ind ad døren. Det kan være nyhedsbrevet fra Arla, markedsorientering fra slagteriet og producentorientering fra Mejeriforeningen. Der er også andre, der sender mig informationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når jeg har været gennem alle disse publikationer har jeg ofte fået de samme informationer 3-5 gange i stort set samme ordlyd.

- De generelle informationer om for eksempel kvoteforhold, mund- og klovesyge, BVD med mere håber jeg, vi kan samle i et nyhedsbrev, der kan komme enten en gang ugentligt eller hver 14. dag.

- Det er faktisk et krav, at disse informationer bliver samlet, så vi kun får dem en gang, understreger Jens Ravn.