Abonnementsartikel

Brede dæk fra Trelleborg kan gøre det ud for tvillingehjul, mener en landmand i Vammen

På kuperede marker kan overkørslen være så belastende, at jordens struktur ødelægges. På et midtjysk planteavlsbrug har man taget udfordringen op med dækmontering og reduceret jordbearbejdning.

Peter Boilesen, Sønderupgård i Vammen nord for Viborg, har 185 hektar inklusiv forpagtninger. Halvdelen er med vintersæd, resten er med frøgræs, ærter og vårbyg. Forpagtningerne på to gårde er rammen om en intensiv produktion af polte fra 400 renracede Landrace og Yorshire søer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere punkter i den fremtidige dyrkningsstrategi er endnu i idéfasen, men hovedlinierne ligger fast. For eksempel skal en fem meter sektioneret tallerkenharve i vidt omfang erstatte ploven. Det er hensigten at begrænse pløjning til jordbearbejdning før såning af raps og i forbindelse med omlægning af græsfrømarker.

Brede dæk

Filosofien i Peter Boilesens maskinlinie er få traktorer med en relativt lille effekt, der til gengæld skal udnyttes fuldt ud. Bedriftens trækkraft leveres af en Fendt Vario 716 med 170 hk og en ældre Fiat af tilsvarende størrelse. Såning udføres med et fem meter såsæt med luftassisteret såmaskine med fingerharve og tallerkenharve. Pløjearbejdet sker med en syv-furet vendeplov med 16 tomme furebredde og syv kilometer i timen.

Tallerkenharven bliver nøgleredskabet i Peter Boilesens fremtidige jordbehandling. Udover at være en del af såsættet, hvor arbejdsdybden matcher sådybden, forudser han, at harven er ideel til nedharving af udlagt gylle samt pakning af pløjet jord.

Vario 716-traktoren vejer seks tons og er udstyret med 850 og 750 millimeter brede Trelleborg Twin-dæk. Dækkenes brede kontaktflade gør ifølge Trelleborg, at traktoren står fast selv på kuperede marker, og motorydelsen overføres uden et voldsomt hjulslip og aggressiv overkørsel.

Trelleborg Twin har en fast karkasse. Selv ved et dæktryk på 0,8 bar buler dækket ikke ud, og pløjearbejdet kan gennemføres uden skader fra de mange sten på markerne, oplyser producenten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dyr investering

Peter Boilesens investering i Trelleborg-dækkene overstiger investeringen i en tvillingmontering med cirka 14.000 kroner, men Vammen-landmanden mener, at den er pengene værd.

- Sammen med Fendt"ens elektrovariable gear gør monteringen det muligt at udnytte den fulde traktoreffekt. Og samtidig undgår man det besværlige og ikke helt ufarlige arbejde med at håndtere tvillinghjulene, siger Peter Boilesen.

De første marksprøjtninger foretager han eksempelvis med den brede dækmontering for at undgå den aggressive kørsel.

- Med den reducerede jordbearbejdning er det ormene, der skal bearbejde jorden, siger Peter Boilesen.

Snitning og nedmuldning af halm bliver også en del af strategien. Resultatet bliver et mere stabilt pløjelag med en øget vandabsorberingsevne og dermed reduceret risiko for vanderosion på bakkerne. Jordens balance ændres gennem et større indhold af mikroorganismer og regnorme, mener han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Peter Boilesen tror, at disse ændringer peger hen imod en mere dyrkningssikker jord med et mere stabilt udbytte, der ikke nødvendigvis bliver på et lavere niveau end det nuværende niveau.