Abonnementsartikel

Amtsborgmesteren i Ringkøbing Amt og Svend Auken er blevet enige om færdslen ved Skjern Å

Det jagtfri område ved Skjern Å kommer til at omfatte halvdelen af det samlede projektområde. Den del af området udgør i alt 2.200 hektar og ligger mod vest. I den østlige del bliver det muligt at drive jagt.

Miljø- og energiminister Svend Auken og amtsborgmester Knud Munk Nielsen fra Ringkøbing Amt er dermed blevet enige om reglerne for friluftslivet ved Skjern Å. Reglerne skal give befolkningen gode muligheder for at benytte området, som efter den omfattende naturgenopretning kommer til at rumme mange naturværdier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På et møde den 6. juni 2001 blev det også besluttet, at reglerne næste gang skal drøftes om fire år med deltage af blandt andre alle brugergruppens medlemmer.

Amtet etablerer nu en særlig bestyrelse, der frem til marts næste år skal undersøge mulighederne for et naturcenter på Lønborggård.

- Det er helt afgørende for mig, at formidlingen af naturområdet bliver for alle, og jeg har sagt til amtsborgmesteren, at det ikke kan nytte noget at basere driften af naturcentret på entreindtægter eller yderligere driftstilskud fra staten, siger Svend Auken.

Forpagtning

Amtsborgmesteren spurgte på mødet Miljøministeren, om det kan indgå i overvejelserne, at bestyrelsen kan forpagte jord af Skov- og Naturstyrelsen for at skaffe indtægter til den selvejende institution.

- Hvis det sker på markedsvilkår, ser jeg ikke umiddelbart problemer i det. Men jeg lægger vægt på, at der fortsat skal være plads til ådalens øvrige kvægavlere, siger Miljøministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skov- og Naturstyrelsen vil inden sommerferien gøre en bekendtgørelse færdig, hvor mulighederne bliver beskrevet. Reglerne kommer i første omgang til at gælde i fire år. Det er hensigten, at styrelsen skal oprette et særligt overvågningsprogram sammen med amtet og Danmarks Miljøundersøgelser. Det skal om nogle år danne basis for at vurdere betydningen af færdslen og af det sammenhængende, jagtfri område, der nu udlægges i ådalen.

- Amtsborgmesteren og jeg havde på mødet i store træk samme holdning til de muligheder, som friluftslivet skal have, siger Svend Auken.