Abonnementsartikel

Overgangen fra brak til evig natur er kort og varer kun ét år

Brakmarker kan overgå fra status som dyrkbart landbrugsjord til naturområde allerede ét år efter braklægningen er ophørt. Hvis altså arealet hører under de såkaldte paragraf 3-områder som heder, overdrev etc.

- Det sker typisk, hvis myndighederne vurderer, at området er vokset ind i et overdrev, eller det braklagte areal har karakter af fersk eng, forklarer Irene Wiborg, Landbrugets Rådgivningscenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun fremhæver dog, hvad hun kalder for "..en enkelt lille god ting ..", nemlig denne: fra man går ud af en brakordning til fælden klapper har man ét års fortrydelsesret.

Ploven hindrer naturtilstand

Det betyder, at man efter en braklægningsperiode har ret til at sætte ploven i jorden og dyrke arealet. Men hvis denne mulighed kikser for landmanden, og marken alligevel ikke bliver dyrket og ligger udyrket hen i mere end ét år frem - fra den 15. januar til 15. januar - ja så kan myndighederne forlange, at arealet i fremtiden ikke må ændre anvendelse. Altså med andre ord som evig natur. Altså: dyrk eller forsvind.

Varsomhed ved ejerskifte

Irene Wiborg kan sagtens forestille sig, at sådan noget kan ske uforvarende. For eksempel ved ejerskifte eller i et vådt forår, hvor brakmarken efter planen skulle dyrkes igen, men ikke bliver det alligevel af den ene eller anden årsag.

Når brakprocenten ændrer sig fra år til år, vil mange braklagte områder som en følge heraf ligge udyrket hen. På den måde kan et areal pludselig overgå til Vor Herres frie natur under myndighedernes kontrol og bondens formelle ejerskab.

Danmark har hundredtusindvis af paragraf 3-områder; alt fra en lille sø midt i kornmarken til store hedearealer, mens skove ikke er omfattet af denne paragraf i loven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark har i alt godt og vel 400.000 hektar §3-områder. § 3-arealet er tilsammen større end Fyns Amt - eller Fynske Øgruppe - på knap 350.000 hektar. Dertil kommer 20.000 kilometer vandløb, som er § 3-målsat.

* Ferske enge: 104.000 ha.

* Strandenge og sumpe: 44.000 ha.

* Moser: 91.000 ha.

* Overdrev: 26.000 ha.

* Hede: 82.000 ha.

* Søer og vandhuller: 57.000 ha.

I alt 404.000 hektar eller 4.000 kvadratkilometer.