Abonnementsartikel

Landbrugets brug af planteværn går nedad, viser Miljøstyrelsens netop offentliggjorte bekæmpelsesmiddelstatistik for år 2000

Statistikken over landbrugets brug af planteværn i år 2000 viste et fald i behandlingshyppigheden med 14 procent i forhold til året før.

I Pesticidhandlingsplan II fra marts 2000 satte man som mål, at behandlingshyppigheden på de konventionelt dyrkede arealer skal være nede på under 2,0 inden udgangen af 2002. Det mål er tæt på at være nået, idet den nye statistik fortæller, at behandlingshyppigheden i 2000 var på 2,0 mod 2,33 i 1999.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tiltag virker

- I de senere år er der sat en række initiativer i gang. Der er sat fokus på pesticidreduktion i rådgivningen, der er sat måltal for sprøjtningen af de enkelte afgrøder, og der er lagt afgifter på pesticiderne med videre. Samtidig gør landbruget i disse år en stor indsats for at leve op til Pesticidhandlingsplanens mål. Vi kan nu se, at alle disse ting fører til et fald i behandlingshyppigheden, og det er glædeligt. Jeg håber, at den positive udvikling forsætter, så vi i år 2002 når ned på en behandlingshyppighed under 2,0, siger Miljøstyrelsens direktør Steen Gade.

Forskellige tal

I statistikken figurerer to forskellige tal for behandlingshyppigheden. Det skyldes, at en arbejdsgruppe i 1999 reviderede opgørelsesmetoden, så blandingsprodukter i højere grad tæller med. Det viser sig ved, at behandlingshyppigheden opgjort efter den nye metode i 2000 ligger ca. tre procent over de gamle tal.

For at kunne sammenligne tallene fra år til år, er det de gamle tal, der tæller i forhold til målsætningen i Pesticidhandlingsplan II.

Udover opgørelsen over intensiteten i brugen af sprøjtegifte, indeholder statistikken også en opgørelse over salget af aktivstoffer til landbruget. Salget af aktivstoffer er faldet med én procent.

Hele bekæmpelsesmiddelstatistikken kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside på www.mst.dk under udgivelser.