Abonnementsartikel

Wilhelminapolder, der er Hollands største landbrug med 1.700 hektar, lagde jord til, da Lemken præsenterede en del af de nyheder, firmaet udstiller på Agritechnica 2001

Når Hannover Messecenter den 11. november slår dørene op til Agritechnica 2001, vil en af Tysklands førende maskinfabrikanter, Lemken, som sædvanligt kunne demonstrere et par håndfulde nyheder for det maskininteresserede publikum.

For at demonstrere, at nyhederne ikke kun er til udstilling men klar til indsats i marken, afholdt Lemken i slutningen af juni en stor demonstration for landbrugspressen i det sydvestlige Holland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som topmodel og blikfang for demonstrationen præsenterede Lemken en pneumatisk såmaskine, Solitair, i en ny udgave med en arbejdsbredde på ikke mindre end 12 meter.

Den bugserede maskine er opbygget med en central såsædstank på 5.200 liter. Hvilket i praksis svarer til, at maskinen kan tilså cirka 20 hektar, før den igen skal fyldes.

Under transport foldes de to sidefløje hen over den lave såsædstank og gør derved maskinen ikke blot smal men også lav når den transporteres på offentlig vej.

På land og i furen

Alle halvbugserede plove fra Lemken kan nu leveres med et udstyr, der tillader traktoren at køre enten i furen eller på land. Omstillingen sker hydraulisk fra førersædet, og føreren har derved mulighed for, at variere imellem de to kørselstyper ude i marken.

Ved kørsel på land støttes plovens forende af et landhjul, der er monteret i selve plovrammen. Ved pløjning med traktoren i furen skal hjulet ikke afmonteres men låses i midterpositionen og er på den måde ude af funktion men altid med og klar til brug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at få plads til bredere traktordæk eller tvillingehjul, har Lemken forlænget trækket imellem traktoren og plovens vendemekanisme. Det giver mulighed for, at dreje med mere end 90 grader selv med en tre meter bred traktor.

Hydraulisk stensikring

Stensikringen på plovene fra Lemken har sædvanligvis været i form af spiralfjedre. På demonstrationen introducerede teknikerne fra Alpen et nyt hydraulisk system til stensikring af de blå plove.

Systemet bygger stadig på det specielle Lemken-system, hvor underplovene er monteret i et parallelogram. Men i stedet for fjedre anvendes der i det nye system hydrauliske cylindre.

Systemet er opbygget som et lukket kredsløb med ens tryk på samtlige underplove. Rammer et eller flere skær en sten, tvinges underplovene opad, og olien trykkes over i en central akkumuleringstank.

Foran på ploven er der monteret en ventilblok. Her kan føreren indstille udløsertrykket til to forskellige værdier. Herefter kan ham med et hydraulikhåndtag i kabinen skifte imellem de to valgte niveauer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På marker med meget forskellig bonitet har føreren derved mulighed for, at ændre trykket i forhold til konditionerne.

Ventilblokken på ploven virker ligeledes som en slags sikkerhedsventil. Skulle det ske, at alle underplove udløser på samme tid, kan oliemængden ikke være i akkumuleringstanken. Der vil opstå et voldsomt overtryk, og der vil være risiko for, at ploven beskadiges. I det tilfælde åbner ventilen, og den overskydende olie ledes tilbage til traktoren.

Pakkevalser med trapezform

Som udstyr til Zikon rotorharven, Quarz kompaktharven og Smaragd kultivatoren tilbyder Lemken nu en ny pakkevalse med trapezformede ringe.

Med en afstand på 125 millimeter er de 52 millimeter brede ringe svejset på en valse, der har en diameter på 400 millimeter.

- På vore såmaskiner anvender vi normalt en rækkeafstand på 12,5 centimeter, og med den nye pakkevalse kan vi nu pakke jorden, i de striber hvor udsæden bliver placeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fordelen ved at placere såsæden på fast jord, og efterfølgende trykke det fast med trykrullerne på Solitair såmaskinen er, at opnå en god kapillar-kraft. Det giver frøene førsteklasses betingelser for at spire, og få et forspring i forhold til ukrudtet.

- Da jorden imellem sårillerne ikke er pakket ret meget, reducerer vi risikoen for slæmning i forbindelse med kraftig regn, forklarer Gottfried Giesen, der er udviklingschef hos Lemken.

Sidste år præsenterede Lemken for første gang Quarz kombiharven med arbejdsbredder på tre og fire meter. Den kan nu også leveres i sammenklappelige modeller på fire, fem og seks meter.

Alt efter jordbundsforhold og behov kan harven udstyres med forskellige valser og tandudstyr.

Til den nye harve har Lemken udviklet en ny rørpakkevalse med en diameter på 540 millimeter. Ifølge fabrikanten er valsen specielt velegnet til let jord, hvor den store diameter forhindrer jorden i at hobe sig op foran valsen. + 2

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle halvbugserede plove fra Lemken kan nu leveres med udstyr til on-land pløjning. Skift fra kørsel i furen til kørsel på land sker hydraulisk fra førerkabinen og tager kun et øjeblik.

Wilhelminapolder - Hollands største

Med et areal på 1.700 hektar, hvoraf de 1.310 hektar er i omdrift, og 23 ansatte er Wilhelminapolder Hollands største planteavlsbrug.

Bruget ligger i den sydvestlige del af Holland og er en privat ejet ejendom med cirka 320 andelshavere.

På de flade, inddæmmede marker avles der et hav af forskellige afgrøder. Langt hovedparten af afgrøderne er til konsum, fremavl og frøproduktion. Således er der over 220 hektar med frøgræs og 81 hektar med fremavl af læggekartofler.

Markerne gødes ligesom her i landet, efter en regeringsbestemt gødningskvote. I Holland er det blot fosfor, der er den begrænsende faktor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Wilhelminapolder modtager både gylle og hønsemøg til sine marker. For hvert tons bruget modtager, betaler leverandøren op mod 130 kr pr. tons for at slippe af med gødningen.