Dannelsen af organisationen Dansk Kvæg har været en af de store opgaver inden for dansk kvægbrug i løbet af foråret og sommeren 2001.

I den nye organisation samles en stor del af de opgaver, der tidligere har været forskellige steder:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er besluttet, at Dansk Kvæg skal ledes af en bestyrelse på 14 personer, hvoraf Landboforeningerne vælger 5, Mejeriforeningen 4, Dansk Familielandbrug og Kødbranchens Fællesråd hver 2 og Dansk Kvægavl 1 repræsentant.

Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg har helt naturligt den opfattelse, at ammekosektoren og dermed Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg bør repræsenteres i bestyrelsen for Dansk Kvæg.

Ammekosektoren repræsenterer den selvrekrutterende kødproduktion, der som den eneste produktionsgren i dansk kvægbrug er fuldstændig uafhængig af mælkeproduktion og dermed malkekvæg.

Der er i Danmark ca. 12.000 ammekobesætninger og ca. 9.000 malkekvægbesætninger. Alene disse to tal understreger det naturlige i, at ammekosektoren er repræsenteret i Dansk Kvægs ledelse.

Fra Fællesudvalget for Dansk Kødkvægs side har vi arbejdet på en sådan repræsentation i løbet af foråret, og vores indsats koncentrerer sig nu om, at opnå valg gennem den repræsentation på fem medlemmer Landboforeningerne vil have i Dansk Kvæg´s bestyrelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landboforeningernes repræsentanter vælges/udpeges ud fra de 24 kvægbrugsudvalg, der står for kvægbrugsarbejde og kvægbrugsrådgivning landet over. Hvert enkelt kvægbrugsudvalg udpeger repræsentanter til det 125 mand forum, som igen vil vælge de fem bestyrelsesmedlemmer.

De enkelte kvægbrugsudvalg udpeger repræsentanter i forhold til hvor mange kvægbesætninger, de repræsenterer. Her tæller en malkekvægbesætning og en kødkvægbesætning altså på lige fod.

For ammekoproducenterne er det derfor af allerstørste betydning, at de enkelte kvægbrugsudvalg udpeger minimum en kødkvægsrepræsentant til det store forum, der igen skal vælge Dansk Kvægs bestyrelse.

Derfor har vi henvendt os til kvægbrugsudvalgene og anmodet om, at man tilgodeser kødkvægsrepræsentanterne, når man udpeger deltagere til 125 mands gruppen.

Det er derfor meget vigtigt, at kødkvægsproducenterne netop i denne tid gør opmærksom på deres eksistens, og på det meget berettigede ønske om repræsentation i Dansk Kvægs ledelse, som vi finder nødvendigt at få opfyldt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg føler sig i højeste grad som en del af den helhed, der udgør dansk kvægbrug. Kødkvægsproducenterne har igennem mange år arbejdet loyalt sammen med mælkeproducenterne for at profilere dansk kvægbrug overfor det øvrige samfund. Mange kødkvægsproducenter er enten deltids- eller fritidslandmænd, og de har dermed meget gode kontaktflader uden for landbrugets naturlige kreds.

Ammekosektoren er i dag et helt naturligt led i det samlede danske kvægbrug. Det vil være lige så naturligt, at ammekosektoren er repræsenteret i ledelsen af dansk kvægbrug - det, der fremover hedder Dansk Kvæg.