Risikoen for, at gravide kvinders fostre kan skades af aktivstoffet fenpropimorph, har fået Miljøstyrelsen til at indstille, at aktivstoffet totalforbydes i Danmark.

Fenpropimorph indgår som eneste aktivstof i for eksempel Corbel, der er et svampemiddel godkendt til brug i blandt andet korn. Hertil kommer, at forbuddet også kan komme til at omfatte brugen af fenpropimorph i svampemidler, der desuden indeholder andre aktivstoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådanne midler er for eksempel Amistar Pro og Tilt Top.

- I alt har vi skrevet til 10-12 firmaer, som er høringsberettigede, siger Nina Sørup Hansen fra Miljøstyrelsen.

Styrelsen tilsendte firmaerne et brev den 26. juni, hvori man indstiller, at fenpropimorph bliver totalforbudt i Danmark.

Firmaerne har fået en frist på otte uger til at svare på henvendelsen og eventuelt fremlægge fornyet dokumentation, der kan godtgøre, at et totalforbud ikke er nødvendigt.

Lang sagsbehandling

Udover den otte uger lange høringsperiode skal uvildige eksperter have mulighed for at fremlægge sine synspunkter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I alt bliver der tale om en sagsbehandling, der vil vare året ud, fortæller Nina Sørup Hansen til MaskinBladet.

Når denne periode er ovre, vil det være klart, om et totalforbud bliver en realitet.

- Hvorvidt et sådant forbud træder i kraft allerede fra det tidspunkt eller først til sprøjtesæsonen 2003, ved jeg endnu ikke, siger Nina Sørup Hansen.

Hun forklarer, at når Miljøstyrelsen kommer med en indstilling om et totalforbud, er det på baggrund af dels af det materiale, som blev brugt som dokumentation ved revurderingen i 1996 og dels som følge af nyt materiale, der siden er kommet.

- Og når vi nu kommer med denne indstilling, er det selvfølgelig fordi, vi mener et forbud vil være på sin plads.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nina Sørup Hansen siger dog, at hun også i denne sæson ikke ser nogen stor risiko ved at bruge midlerne indeholdende fenpropimorph, men at det er meget vigtigt, at de bruges efter forskrifterne. Det vil sige, at der bruges værnemidler.

- Men jeg vil da råde gravide kvinder til at lade være med at sprøjte med midlet.

Danmark er det eneste EU-land, der har indstillet fenpropimorph til et totalforbud.

- Vi vil dog snart orientere vores kollegaer i de øvrige EU-lande om vores indstilling, siger Nina Sørup Hansen.

Indsender ny dokumentation

Hos BASF i Danmark ser Bodil Jakobsen, registreringschef, alvorligt på udsigterne til et forbud mod fenpropimorph, som BASF sælger i svampemidlerne Corbel og Mentor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har fået mulighed for at indsende yderligere dokumentation, og det vil vi selvfølgelig gøre.

- Det opfatter vi som en mulighed for at give os fair play, understreger Bodil Jakobsen, som ikke ønsker at hænge Miljøstyrelsen ud.

- Men vi oplever, at man har anvendt "worst case", det vil sige den værst tænkelige situation i sin bedømmelse, der nu har ført til indstillingen om et totalforbud.

- Endnu har vi dog ikke tygget det hele igennem, og derfor skal vi overveje situationen, efter vi fik brevet, siger Bodil Jakobsen til MaskinBladet

Hun øjner også mulighed for, at totalforbudet kun kommer til at omfatte midler, hvor fenpropimorph er eneste aktivstof – det er for eksempel tilfældet med Corbel.