Abonnementsartikel

Allerede nu er det på høje tid at sikre sig, at mejetærskeren er høstklar

Klargøring af mejetærskeren er et arbejde, der hører til i passende tid, før høsten går i gang. En god klargøring kan spare mange ærgrelser, når det rigtigt går løs.

De større fejl og mangler, som blev registreret ved sidste høst, er forhåbentligt allerede udbedret i løbet af vinteren. Det samme gælder slidte remme. Ellers er det på høje tid, da man skal være opmærksom på, at værkstedernes folk også har krav på ferie.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne artikel omhandler derfor kun de almindelige forhold, som de fleste selv kan klare.

Det gælder om at gå systematisk frem og følge afgrødens vej gennem maskinen. Herved er det lettest at huske det hele.

Skærebordet

Akshæverne bør ses efter. Er de ved at være slidt igennem, udskiftes de, idet en knækket akshæver ikke er sund kost for tærskecylinderen.

Kniv og fingre skal være i orden. Det er lettest at kontrollere fingrene, hvis kniven er taget ud. Træk en snor gennem fingrene. Ved at lægge et søm under snoren på de yderste fingre, kan man sikre sig, at alle fingre har samme afstand op til snoren. Afvigere rettes til - enten med en hammer eller et rør omkring fingeren.

Kniven ses efter for knækkede eller på anden måde ødelagte blade. Disse udskiftes. Husk, at sløve knive belaster knivtrækket ekstra hårdt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når kniven igen er monteret, kan knivtilholderne, og styrestålet bag kniven justeres. Der må ikke være mere end en mm luft mellem kniv og tilholder.

Skærebordets affjedring bør være så stram, at en voksen mand ved at tage fat i stråskilleren kan løfte et sænket skærebord fri af jorden.

Bordsneglen skal ved normal kornhøst være hævet ca. 10-15 mm over bunden og ca. 5 mm fra bagkanten af skærebordet.

Indføringsfingrene indstilles, så de helt forsvinder ind i sneglerøret, før indføringselevatoren får fat i materialet. Hvis kornet i stedet følger med bordsneglen rundt, kan det udover forkert indstilling skyldes jord eller buler i bunden af skærebordet.

Vinden trækkes tilbage over kniven. Det nederste stop kontrolleres for at sikre, at der er mindst en cm luft mellem kniven og tænderne på vinden. Vindens indstilling i øvrigt afhænger af forholdene i marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indføringselevatoren

Alle medbringerne kontrolleres for skader. Bøjede medbringere arbejder ikke ordentligt og belaster kæderne, idet de så ikke passer til afstanden mellem kædehjulene.

Kæden strammes, så medbringerne ikke slæber mod bunden af elevatorhuset.

Det kontrolleres, at den nederste elevatoraksel er frit bevægelig. Det gælder dog ikke maskiner, som i stedet er forsynet med en fast "stenknuser".

Cylinder og bro

Udtærskningen er et resultat af slag, friktion og centrifugalkraft. Cylinderens hastighed er en vigtig faktor for at sikre en god udtærskning og en god gennemgang gennem broen. Hastigheden mindsker tillige rysterspildet.

Hastigheden på cylinderen må dog ikke være så høj, at kernerne knuses, eller der kommer så meget materiale gennem broen, at soldene overbelastes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Broen skal holde igen på materialet, så slaglerne kan ramme aksene flere gange. Det er vigtigt, at broen og brolisterne er lige og at alle brotrådene er på plads. En nedbøjning af broen på nogle få mm kan have stor indflydelse på maskinens evne til at tærske rent.

Især høst af seksradet vinterbyg stiller store krav til cylinder og bro. Brug af blændlister kan være nødvendig, men må anses for en nødløsning.

Kernudskiller og rystere

På en konventionel mejetærsker fortsætter materialet gennem en evt. kerneudskiller over på halmrysteren. Det er begrænset, hvad der kan indstilles.

Det bør dog kontrolleres, at der ikke er glemt gammelt materiale, som sidder og lukker rysterkasserne.

Det bør også kontrolleres, at halmdugen er intakt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Underblæser og vindledere

Af frygt for, at blæse kerner ud over soldene, er mange mejetærskere i praksis indstillet med for lidt luft.

Det vil ved høstens start være bedre at begynde med meget luft og meget åbne solde. Hvis spildet er for stort, kan man drosle ned for luften og evt. lukke for oversoldet, hvis der er for meget returgods fra undersoldet.

Indstilling af vindlederne afhænger af afgrøden. Her kan maskinens anvisning på indstilling være et godt udgangspunkt.

Halmsnitter og avnespreder

Mange halmsnittere får lov til at passe sig selv, men de bør også kontrolleres.

Knivene bør være knivskarpe. Alle modskær skal være på plads. Det giver en god snitning med minimalt tab af motorkraft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En evt. avnespreder bør slås fra på yderste omgang for at hindre, at ukrudtsgræsser som hejre spredes yderligere ind i marken.

Elevatorer til korn og returgods

Det er vigtigt at kontrollere, at kæderne til elevatorerne er korrekt tilspændt. Det kan her være en fordel at lade maskinen køre i nogle minutter for at fjerne evt. rust i kædeleddene, da det vil få kæderne til at se mere stramme ud, end de vil være efter nogle minutters kørsel.

Husk også kædesamlerne. Man skal huske, at en slidt split til 25 øre i et kædesamleled kan stoppe en 1,5 mill. kr. maskine i flere timer.

Det er derfor en god idé udskifte disse splitter i tide.

Motor

Motoren er maskinens hjerte, Her er det især køleren, som kan drille. Den bør derfor gøres grundigt ren med trykluft. Det er nemlig ikke nok, at der er roterende luftindtag til køleren, selv om den er en stor hjælp i det daglige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af hensyn til brandfaren bør udstødningssytemet renses for rustskaller, og der gøres grundigt rent omkring udstødningsmanifold og udstødningsrør.

Smøring

En kopi af smøreskemaet lagt ind i et stykke plast er en god ting at have med, når maskinen skal smøres.

Ellers kan en utilgængelig smørenippel let overses. En penlygte, som tapes fast på slangen til fedtsprøjten, kan være en god hjælp til at finde smøreniplerne .

En sådan minutiøs gennemgang af hele maskinen giver brugeren et godt kendskab til de forskellige detaljer på mejetærskeren, hvilket er en forudsætning for en god udnyttelse af mejetærskeren i den hektiske periode, der snart går i gang.

Sikkerhedsudstyr

En god klargøring omfatter også en gennemgang af maskinens sikkerhedsudstyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det gælder skærme og brandslukningsudstyr. Der er krav om, at der skal være mindst en to kg pulverslukker ved førerpladsen. Det anbefales tillige, at der monteres en seks kg pulverslukker på hver side af mejetærskeren. Trykket i slukkerne kontrolleres.

En klargøring betyder også en grundig læsning af brugsanvisningen på ildslukkeren, så man præcis ved, hvad der skal gøres, hvis der opstår brand.

Hermed ønskes en god og sikker høst.