Abonnementsartikel

Der er brug for yderligere forskning gennem en langsigtet indsats, før biologisk bekæmpelse bliver et effektivt alternativ til kemisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse vil i øget omfang være et realistisk alternativ til pesticider i løbet af få år. Det mener en række forskere på baggrund af de resultater, der på det seneste er opnået gennem forsøg og undersøgelser i et forskningsprogram.

Programmet har været stærkt medvirkende til, at der er skabt gode netværk mellem de danske aktører på området, og det har samtidig styrket forskeruddannelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En rapport fra Danmarks JordbrugsForskning (DJF) beskriver de hovedresultater, som forskningsprogrammets projekter har ført til inden for biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse af skadevoldere.

Men der er brug for yderligere viden om biologisk bekæmpelse, og der bør derfor investeres i en langsigtet forskningsindsats. Det er hensigten, at metoderne på sigt skal kunne bruges i kommercielle henseender, blandt andet i kampen mod bladlus, sygdomme i korn og staldfluer.

Naturlige fjender

Bladlus er en af planteavlerens større fjender i marken. Forskere ved Forskningscenter Flakkebjerg har forsøgt sig med biologisk bekæmpelse af bladlus i korn med snyltehvepse. Samtidig har forskerne set på samspillet mellem snyltehvepsen og mariehønen.

Bladlusens naturlige fjender kan spille en betydelig rolle i kampen for at minimere skaderne på afgrøderne, mener forskerne.

Mariehønen havde sammen med snyltehvepsen en god virkning overfor bladlusene. Det har vist sig, at et tidligt udsættelsessystem og manipulation med tilgængeligheden af værter er en lovende strategi for en biologisk metode til at bekæmpe bladlus i korn i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Biologisk bejdsning

Udsædsbårne sygdomme på korn som for eksempel stinkbrand og spiringsskadende svampe kan hurtigt opformeres og spredes, hvis der ikke sker en effektiv bekæmpelse. Hidtil er bekæmpelse sket ved kemisk bejdsning af næsten alle kornpartier til udsæd. Men bejdsning af kerner med mikroorganismer kan ifølge forskerne være et godt alternativ til den kemiske bejdsning.

I markforsøg med svampe har flere biologiske midler resulteret i bekæmpelse på højde med den kemiske standard Sibutol. Dog er der behov for flere forsøg for at belyse de biologiske midlers effekt på fremspiring, fremgår det af rapporten fra DJF.

I markforsøg med hvedestinkbrand opnåede forskerne en generel bekæmpelse på 60 - 70 pct. ved bejdsning med de bedste, biologiske præparater.

Og der er fundet flere vigtige parametre, som har betydning for midlernes anvendelighed og effektivitet i praksis. Der er ifølge rapporten skabt basis for at undersøge udvalgte organismer og optimere deres virkning i en bekæmpelsesstrategi.

- Med en så alvorlig sygdom som stinkbrand, hvor selv lave angreb kan forårsage store tab, skal der fokuseres mere på anvendelse af mikrobiologiske midler i kombination med andre alternative metoder som varmebehandling, resistens og lignende, mener forskerne bag undersøgelsen af biologisk bejdsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fluer i stalde

Forskere ved Statens Skadedyrlaboratorium har undersøgt, om naturlige fjender kan udnyttes til biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse af fluer i stalde. Stuefluen og stikfluen er skadedyr i kvæg- og svinebesætninger.

Ofte bekæmpes de med insektgifte, mens der på økologiske gårde kun er få tilgængelige metoder. I biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse udnyttes fluernes naturlige fjender til at mindske fluebestanden til et acceptabelt niveau. I svinestalde med spaltegulv og gyllekanaler har man eksempelvis haft succes med at lade rovfluer bekæmpe stuefluelarver, oplyser forskerne.

Undersøgelser tyder på, at nogle typer stalde sandsynligvis egner sig bedre til at bekæmpe fluer med de naturlige fjender svampe og snyltehvepse. Men endnu mangler forskerne grundlæggende viden og teknisk udvikling, før disse fjender kan udnyttes kommercielt til at bekæmpe staldfluer.

Snyltehvepse er den naturlige fjende, der er tættest på anvendelse til biologisk bekæmpelse. Den gav gode resultater for især indsatsen mod stuefluer i stalde med svin og malkekvæg.Faktaboks

Biologisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse omfatter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Makrobiologisk bekæmpelse

Mikrobiologisk bekæmpelse

Kilde: Danmarks JordbrugsForskning.