Abonnementsartikel

Situationen i Danmark, når det gælder antibiotika, er bedre end sit rygte, konkluderer Fødevaredirektoratet

Der blev i 2000 kun fundet antibiotika i mængder, der overskrider grænseværdien hos ét ud af 7.000 svin og én ud af 1.000 søer i Danmark.

Det viser den årlige opgørelse af undersøgelser for rester af medicin og andre stoffer i slagtedyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er meget få overskridelser af grænseværdierne. Danmark er i den absolutte top inden for EU, oplyser Fødevaredirektoratet.

Slagtesvin, kødkvæg og et mindre antal andre produktionsdyr er, i overensstemmelse med et EF-direktiv, undersøgt for rester af hormoner, visse pesticider, tungmetaller, antibiotika og anden medicin til dyr.

Myndighederne fandt kun overskridelser af grænseværdien hos slagtesvin. Det drejer sig om rester af antibiotika, hvor der i otte ud af 25.572 testede slagtesvin og søer blev fundet indhold over grænseværdien.

De pågældende landmænd har ifølge direktoratet fået en bøde.

Bedre end sit rygte

- Samlet set kan man sige, at situationen er bedre end sit rygte. Man hører tit, at medicinforbruget i landbruget er alt for stort. Men vi kan med sikkerhed sige, at medicineringen foregår på en måde, så der ikke findes restkoncentrationer i maden i et omfang, der giver sundhedsmæssige problemer, siger cand.scient. Flemming Kæreby, der står for Fødevaredirektoratets undersøgelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark har ifølge direktoratet et af de mest velfungerende kontrolsystemer, og vi ligger i den gruppe af lande, hvor der bliver fundet færrest overskridelser af grænseværdierne.

I 1999 var Danmark blandt de få lande i EU, der overhovedet ikke havde fund af hormoner og andre forbudte stoffer i kød.

- Vi havde ingen fund i dambrugsfisk eller mælk og kun et enkelt fund i æg. De danske resultater for 2000 ligger på samme lave niveau, oplyser Fødevaredirektoratet.

Grænseværdien for forekomst af antibiotika er fastsat sådan, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved lejlighedsvis at spise mad med mindre overskridelse af værdien. Risikoen for sundhedsskader opstår ifølge Fødevaredirektoratet, hvis man dagligt over en lang årrække spiser mad, med et indhold over grænseværdien.

Samtlige prøveresultater kan læses på Fødevaredirektoratets hjemmeside, http://www.foedevaredirektoratet.dk under kontrolinformation.