KFK-koncernens nettoomsætning steg i årets første seks måneder med mere end 600 millioner kroner til 5,2 milliarder kroner i forhold til den samme periode i 2000.

Men omsætningsfremgangen i årets første seks måneder blev ikke afspejlet i resultatet, som viser et underskud efter skat på 104 millioner kroner mod et overskud i samme periode i 2000 på 60 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En del af forklaringen på den manglende indtjening skal findes i et stigende salg af foderblandinger på kontrakt. Her har stigende råvarepriser efter kontrakternes indgåelse udhulet indtjeningen.

Resultatet før skat og finansielle poster – det såkaldte EBITDA-resultat – blev dog på 99 millioner kroner mod 139 millioner kroner i første halvår 2000.

De finansielle poster har i første halvår drænet KFK-koncernen for 111 millioner kroner, hvilket er et tab, der er 63 millioner kroner større end i første halvår 2000.

Forklaringen på det dårlige finansielle resultat er i første række et tab på 49 millioner kroner på valutamarkederne i forbindelse med international kornhandel. Dertil kommer stigende renteudgifter som følge af virksomhedsopkøb og investeringer samt øgede bindinger i varebeholdninger og tilgodehavender.

Ændrer kurs

KFK-koncernen tabte i første halvår 21 millioner kroner på handel med udenlandske markafgrøder, og det er et tab, som koncernen nu tager konsekvensen af efter flere års tab på den konto.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledelsen signalerer en ændret kurs med en beslutning om at neddrosle disse aktiviteter, som med et direkte tab på 21 millioner kroner og valutatab på 49 millioner har kostet koncernen 70 millioner kroner på et halvt år.

I det hele taget lægger ledelsen op til, at der fremover skal tjenes penge. Således bebudes det, at effektiviseringstiltag, som blev sat i værk i begyndelsen af 2001, vil slå fuldt igennem allerede i andet halvår 2001. Desuden planlægges en række strategi-beslutninger iværksat i begyndelsen af 2002.

Koncernen har imidlertid vanskeligt ved at sige noget konkret om forventningerne til 2001-resultatet, fordi der er stor usikkerhed om, hvordan konkurrencen om foderkontrakter udvikler sig i den kommende tid. Men der er udsigt til et klart bedre resultat på grovvareområdet i 2201 end i 2000, skriver ledelsen i en meddelelse til Fondsbørsen.

Hovedaktionær i KFK er Norsk Hydro, som ifølge Børsen har udstukket et indtjeningsmål på 10 procent af egenkapitalen senest om to år. Dermed er der lagt pres på KFK"s nye administrerende direktør Jan Stranges, som senest om to år skal have bragt koncernens indtjening op på cirka 300 millioner kroner.