Abonnementsartikel

Sønderjysk maskinstation har specialiseret sig i produktion af kvalitetsgrovfoder til både konventionelle landmænd og økologer

Med sin placering i det sønderjyske er Klovtofte Maskinstation begunstiget af et stort opland af økologiske mælkeproducenter.

Derfor har ejeren af maskinstationen, Jens Ove Holm, også valgt at opprioritere de arbejdsopgaver, der findes på et økologisk landbrug. Det vil først og fremmest sige udkørsel og nedfældning af gylle i både sort jord og voksende afgrøder. Dernæst såning af både korn og majs, og renholdelse af afgrøderne med strigle og radrenser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forbindelse med den sidste strigling af kornet tilbyder maskinstationen desuden, at udså græsfrø både til udlæg og efterafgrøde.

Sluttelig bjærges afgrøderne med to selvkørende finsnittere og to opsamlervogne.

- Vi har gjort meget for at specialisere os og har købt maskiner ind, så vi hele tiden kan være på forkant med udviklingen.

- For en økologisk mælkeproducent er et sundt og godt grovfoder alfa og omega for produktionen og dermed for økonomien. Det nytter derfor ikke, at vi først har tid til at ensilere om nogle dage, hvis det optimale tidspunkt er i dag. I den mellemliggende periode er foderværdien i græsset faldet, og køernes foderoptagelse vil blive reduceret.

- Derfor er vi nødt til at have en kapacitet, der kan matche efterspørgslen og gerne lidt til, forklarer Jens Ove Holm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Totalentreprise på ensilering

Klovtofte Maskinstation har indført en slags totalentreprise på ensileringen. Det betyder, at når maskinstationen forlader ejendommen, er ensilagestakken gjort fuldstændig færdig og dækket med plastfolie.

- Nutidens landmænd har nok at se til i staldene, og tildækning af ensilagen er derfor lidt af et venstrehåndsarbejde, som skal klares om aftenen. Derfor vælger mange at lade os gøre det, og vi medbringer derfor en speciel vogn med en stor rulle plastfolie. Derved kan vi dække stakken med et enkelt stykke plast, og samlinger, hvor der er risiko for at ilt kan trænge ind, undgås, siger Jens Ove Holm.

Hans opskrift på en vellykket ensilering er at skårlægge græsset på dag ét, rive det sammen på dag to og foretage bjærgningen på dag tre.

- I et ensileringssjak er det chaufføren på gummigeden hjemme i siloen, der har kommandoen. Det er ham, der bestemmer, hvor hurtig materialet skal komme hjem. Kun herved kan han foretage en ordentlig sammenkøring af ensilagen, siger maskinstationsejeren.

Opsamlervogne presser finsnitteren

Klovtofte Maskinstation ensilerer et sted imellem 1.500 og 2.000 hektar om året. Det er hidtil blevet udført af to selvkørende finsnittere og en opsamlervogn. Til denne sæson har maskinstationen imidlertid investeret i to nye Pötinger Jumbo opsamlervogne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vognene har en kapacitet på 44 kubikmeter, og den teoretiske snitlængde er på 34 millimeter.

- En opsamlevogn laver lidt større variation i snitlængden end en traditionel finsnitter. Men både landmænd, fodringskonsulenter og ikke mindst køerne er glade for den lidt grovere struktur. Det giver koen den fornødne struktur, og med moderne hjælpemidler som frontlæssere og fuldfodervogne er det ikke noget problem at håndtere ensilage, siger Jens Ove Holm

Som trækkraft for de to opsamlervogne anvender maskinstationen to Ursus traktorer med omkring 200 heste.

- Under normale forhold er traktorerne store nok. Kun i meget bakket terræn og med fuldt læs kunne vi godt bruge lidt flere heste.

- De to vogne har overrasket mig positivt. For det første laver de en meget fin opsamling af alle afgrøderne og for det andet komprimerer de afgrøden helt fantastisk. Jeg vil skyde på, at vognene læsser mindst 30 procent mere end tilsvarende vogne, der kører materiale fra en finsnitter. Det hører til sjældenheder, at der er mere end et læs pr. hektar, siger Jens Ove Holm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Også brændstofforbruget og omkostninger til vedligehold er langt mindre på opsamlervognene end på de selvkørende snittere.

- Og det daglige vedligehold på snittersystemet klares hurtigt ved, at knivene sænkes ned og svinges ud på venstre side af vognen. Her er de lette at inspicere og eventuelt slibe, tilføjer den sønderjyske maskinstationsejer.

Hjemmebygget skårlægger

Som skårlægger anvender Klovtofte Maskinstation en ældre selvkørende finsnitter, som stationens ansatte selv har ombygget til en selvkørende skårlægger med et skår på hele ni meter.

- Vi lægger græsset ud i fuld bredde og river det senere sammen med en Pötinger Eurotop 1251, der har en arbejdsbredde på op til 12,50 meter.

- Hver rotor på riven bæres af fire bogiehjul plus et ekstra næsehjul. De i alt fem hjul giver rotoren et fantastisk flow hen over marken og resulterer i en fin opsamling af materialet, slutter Jens Ove Holm.