Tilbage i 1996 dannede en gruppe kvægbrugere i Himmerland Gundersted-Blære Foderforsyning. Ideen med selskabet var at give de involverede landmænd en daglig arbejdslettelse og opnå en rationel drift af medlemmernes cirka 800 hektar.

Også udsigten til mængderabatter på kraftfoder og hjælpestoffer spillede ind, da selskabet blev stiftet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selskabet har i dag 11 medlemmer, hvoraf hovedparten har køerne i løsdriftsstalde. Selskabets base er en fodercentral hos en af andelshaverne.

I en stor hal opbevares kraftfoderet og diverse råvarer, og lige uden for døren er der etableret tre plansiloer, der tilsammen kan rumme cirka tre millioner foderenheder ensilage.

Grovfoderet består hovedsageligt af byg-, ærte-, og majsensilage. Dertil kommer et mindre parti græsensilage.

- I fremtiden vil vi nok satse lidt mere på græsensilagen. En del af vore marker egner sig godt til græs, og græsensilage er et godt foder til højtydende køer. Også de stigende priser på protein animerer til at avle det selv i form af græsensilage, siger Kjeld Østergård, der er formand for selskabet og selv har 110 køer.

Høj ydelse kræver et sundt foder

Gennemsnitsydelsen i de 11 besætninger er på godt 9.500 kg mælk, og et par besætninger har rundet de 10.000 kg mælk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Grundlaget for en høj ydelse er et konstant og sundt fuldfoder. Ved at ensilere i store partier, undgår vi hyppige foderskift, og vi kommer hurtigt fremad i plansiloen. Det reducerer risikoen for eftergæring i ensilagen, og ensilagen er derfor altid frisk og appetitlig, forklarer Kjeld Østergård.

Det står enhver besætningsejer frit for at optimere sin egen foderplan på basis af de råvarer, selskabet råder over. Af praktiske årsager anvender nogle af de mindre besætninger beliggende i selskabets yderområder dog samme foderplan. Derved kan blandemesteren medbringe foder til to besætninger på én gang og der spares tid på landevejen.

Det enkelt medlem holder selv styr på, hvor meget foder han får leveret, og én gang om måneden afregnes det med selskabet.

Tre vogne på seks år

Ved selskabets etablering var der ingen tvivl om, at blandevognen skulle være selvkørende og selvlæssende. Men det viste sig hurtigt at være en forkert beslutning.

- Specielt undervogn og transmission var slet ikke bygget til, at maskinen kunne færdes udendørs og klare de mange kilometer på landevejen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I løbet af kort tid måtte vi indse, at vi havde lavet en fejlinvestering, og vognen blev udskiftet med en ny traktor og en fuldfodervogn, fortæller Erik Nøhr, der er ansvarlig for selskabets maskinpark og selv driver et landbrug med 75 malkekøer.

Den ekvipage har selskabet kørt med indtil her i foråret, hvor blandevognen begyndte at drille.

- Den var ganske enkelt slidt op, og da importøren ikke længere eksisterede, måtte vi selv forsøge at skaffe reservedele hjem fra Italien.

- Det tog lang tid, og det kunne vi simpelthen ikke leve med. Nå 11 bedrifter er afhængig af den samme blander, og arbejdsdagen om vinteren ofte er på små 10 timer, er der ikke tid til at lede efter reservedele og lave nødtørftige reparationer, siger Kurt Lynnerup, der er blandemester for selskabet.

Derfor blev det hurtigt besluttet at anskaffe en ny vogn. Efter at have haft tre forskellige vogne på prøve, faldt valget på en JF VM22 Feeder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vertikalblander med to snegle

Vognen har et rumindhold på 22 kubikmeter, og foderet blandes ved hjælp af to opretstående snegle.

- Det var ikke kun den svigtende reservedelsforsyning til den italienske vogn, der afgjorde, at vi valgte en dansk vogn, men det var da en medvirkende årsag.

- Vi kører over 80 kilometer på landevejen hver eneste dag. Derfor lagde vi stor vægt på, at vognen havde et solidt chassis og en god dækmontering.

- At den bagerste aksel på vognen fra JF tilmed er medstyrende er kun et ekstra plus, når der skal køres meget på landeveje og rundt på gårdspladser hos medlemmerne, siger Erik Nøhr.

- Køer der yder over 10 tons mælk kræver et højt foderniveau, og her er det vigtigt, at der er et passende forhold imellem energi og struktur. Derfor må den smule struktur, der er tilbage i ensilagen, under ingen omstændigheder ødelægges, og derfor accepterer vi hellere en lille klump halm i fuldfoderet, end at det er fuldstændig findelt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den struktur i foderet kan vertikalblanderen fra JF levere, og skulle det blive for groft, kan vi blot montere flere knive på sneglene eller indskyde modskærene, siger Kjeld Østergård.

- En anden facilitet, vi forventer os meget af, er blandevognens computer. Den kan håndtere de enkelte foderplaner og opsumerer løbende de enkelte fodermidler, der anvendes i de forskellige besætninger.

- Ved månedens udgang kan de totale mængder for de enkelte besætninger udlæses af computeren og direkte bruges til afregning over for de enkelte medlemmer, slutter Erik Nøhr. FAKTA

Stadigt større vogne

JF Feeder VM22 er den midterste model i serien af vertikalblandere med to snegle fra fabrikken i Sønderborg. Modellen findes også i versioner med rumindhold på 19 og 27 kubikmeter.

Den nye model med to snegle supplerer modellen med én lodretstående snegl, der leveres i størrelserne 10, 12 og 14 kubikmeter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfodringen sker enten igennem låger på begge sider af vognen eller via tværbånd bag på blandevognen. Som alternativt udstyr kan der leveres en elevator, der monteres bag på blandere.

- Markedet for blandevogne her i landet udvikler sig til stadighed mod større vogne. Hovedparten af kvægbrugerne ønsker at rationalisere arbejdsindsatsen og maksimalt blande to blandinger om dagen.

- Også i udlandet, hvor der ellers har været tradition for at fodre i grupper, og hvor det ikke er ualmindelig at en vogn på 15 kubikmeter fodrer en besætning på 500 kører, er der stigende efterspørgsel efter større blandere fortæller Johnny Høgild Pedersen, JF.