Plantedirektoratet har i 1. kvartal 2001 fundet rester af kød- og benmel i 10 ud af 494 undersøgte foderprøver. Halvdelen af prøverne var foder til drøvtyggere, og analyser har indtil nu vist, at kød- og benmelet i to af prøverne stammede fra fjerkræ. De resterende prøver er endnu ikke færdigundersøgt.

Fra årsskiftet blev reglerne om, at der ikke må være rester af kød- og benmel i foderet skærpet, og Plantedirektoratet vil nu stille en række spørgsmål til de virksomheder, der har fremstillet foderet for at kortlægge, hvor resterne stammer fra. Der sker for at minimere smitterisikoen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Undersøgelserne af næringsstoffer i foderet viser, at der er den samme mængde afvigelser i kvægfoderet – nemlig 10,5 pct. – mens der er en stigning i afvigelserne i prøverne for svinefoder. Her er tallet nu 9,2 pct.

I knap hver sjette af de prøver der er blevet undersøgt for mineraler, var der afvigende indhold. Ingen af de prøver som blev undersøgt for forbudte antibiotika gav anledning til bemærkninger, ligesom der heller ikke var nogle af de undersøgte prøver, der lå over den tilladte grænseværdi for aflatoxin. I en prøve af fuldfoder til smågrise var der et mindre indhold af aminosyren methionin end krævet

Plantedirektoratet har i alt undersøgt 820 prøver i 1. kvartal af 2001. 94 pct. af disse er foderblandinger,mens resten er fodermidler.