Abonnementsartikel

Hornsyld Købmandsgaard A/S er en langt større og bredere favnende virksomhed, end navnet på familievirksomheden antyder

Navnet Hornsyld Købmandsgaard giver associationer til gode, gamle dyder af den slags, som i idylliseret form er fremstillet i en gammel dansk film med folkekære Ib Schønberg som købmandsgårdens bogholder.

Det er en sammenligning, som direktør Lars Christensen ikke er ked af at få hæftet på Hornsyld Købmandsgaard A/S, som er en privatejet forretning, der i dag driver en omfattende grovvareforretning med tømmerhandel, benzinselskab, byggevirksomhed og mange flere aktiviteter. Virksomheden dækker i alt tre hektar bebygget areal midt i den lille by Hornsyld mellem Horsens og Juelsminde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er ikke bange for at drive en lille virksomhed, for der er ting, en lille virksomhed bedre kan passe på, siger Lars Christensen med henvisning til for eksempel omkostningerne.

Lars Christensen fremhæver også, at Hornsyld Købmandsgaard har korte kommandoveje, og at kunder derfor kan få hurtige afgørelser.

- Og vi kan købe ind på nøjagtigt samme vilkår som de største i Danmark gennem AgroDanmark, der er forsyningsselskab for 16 private grovvarevirksomheder, tilføjer han.

Samarbejde er stærkest

- Vi tror, at samarbejde er stærkere end fusion, fordi det betyder, at man bevarer ildsjælene på de rigtige pladser. Der er en effekt af at have sin egen butik med sit eget ansvar, siger Lars Christensen.

- Enhver fusion forklares med rationaliseringsgevinster, men handler i virkeligheden om at få en udbyder mindre på markedet for at kunne opnå en bedre pris, lyder Lars Christensens kommentar til de mange fusioner i grovvarebranchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I de første mange år efter etableringen af Hornsyld Købmandsgaard voksede markedet, og der var derfor plads til endnu flere udbydere. Men i en tid, hvor der ikke er vækst i markedet, ser vi, at nogle sælger og fusionerer for derigennem at vokse. Men som sagt tror vi på, at samarbejde er stærkere end fusion, og vi mener, at flere udbydere er til gavn for markedet, tilføjer han.

Knopskydning

Hornsyld Købmandsgaard er grundlagt i 1932 af Jørgen A. Jepsen, hvis to sønner, Niels og Jørgen Jepsen, fortsat er aktive købmænd i firmaet, som i deres tid har udviklet sig kraftigt gennem knopskydning.

- Vi tager små skridt ad gangen, og det agter vi at fortsætte med. Vi mener, at det er en sund form for vækst, fordi flere grene og nye knopper er med til at gøre et træ kraftigere med et godt rodnet, siger Lars Christensen.

De små skridt i ekspansionen er i Hornsyld Købmandsgaard aldrig større, end at pengene er tjent, før der investeres i noget nyt. Men at det princip ikke hæmmer firmaets vækst, ses blandt andet af de mange aktiviteter og konstante udvidelser igennem årene.

Således er et næsten nyt luftfoto fra sommeren 2000 af virksomhedens udbredelse i Hornsyld allerede forældet, idet en nyligt opført biobrændselsanlæg ikke er med på billedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og Lars Christensen lægger da heller ikke skjul på, at Hornsyld Købmandsgaard investerer meget hvert år.

- En virksomhed, der ikke er vel-investeret, får på et tidspunkt store problemer, lyder hans vurdering.

Tre ben

Hornsyld Købmandsgaard har udviklet tre store forretningsmæssige ben.

Grovvareforretningen er helt traditionel med fire afdelinger i Hornsyld, Fillerup, Mølvang og Erritsø.

Desuden henvender Hornsyld Købmandsgaard sig til det voksende marked for hobbydyr med mærket Møllerens Hobbylager, som dels forhandles i købmandsgårdens egne afdelinger og gennem cirka 25 udsalgssteder over hele landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sortimentet i Møllerens Hobbylager tæller fjerkræfoder, kaninfoder, hundefoder og meget mere af tilsvarende skuffe. Desuden forhandles fasan- og agerhønsefoder, som også leveres til professionelle opdrættere over hele landet gennem forhandlere og direkte fra Hornsyld Købmandsgaard.

Farmland

Sidste knopskydning på den gren af forretningen, der henvender sig til hobbyfolket, er franchise-konceptet Farmland, som i stil med Møllerens Hobbylager henvender sig til hobbykunderne.

Konceptet afprøves allerede nu af Hornsyld Købmandsgaard i en forretning i Randers.

- Begrundelsen for at franchise-konceptet testes i Randers er, at vi ville et sted hen i landet, hvor Hornsyld Købmandsgaard ikke er kendt i forvejen, så kunderne derfor ikke på forhånd har præferencer for os, siger Lars Christensen.

Selvom Hornsyld Købmandsgaard endnu ikke tjener penge på den nye Randers-afdeling, tror Lars Christensen på konceptet, for han mener, at hobbymarkedet er kommet for at blive og er i vækst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Trælast

Det andet store ben i Hornsyld Købmandsgaard er en trælasthandel med byggemarked og en stor, professionel afdeling.

- Forretningen er medlem af Danmarks største indkøbskæde inden for trælast, og det er med til at give os konkurrencedygtige indkøbspriser, siger Lars Christensen.

Desuden har Hornsyld Købmandsgaard en projektafdeling, som siden begyndelsen af 1970"erne har projekteret og opført mellem 2.500 og 3.000 bygninger til mange forskellige formål lige fra lader og stalde til erhvervsbygninger, der er beregnet til specialiserede formål.

Projektafdelingens fire ansatte kan sørge for alt det praktiske vedrørende et byggeri med tegninger, beregninger og ansøgninger. Men ifølge afdelingens leder, Bent Dalsgaard, er en af de helt store fordele, at købmandsgården har sin egen tømmerhandel.

Konkurrencedygtigt byggeri

- Dermed kan vi købe alle materialer direkte hos savværker og fabrikker, og det gør os konkurrencedygtige over hele landet, siger Bent Dalsgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hornsyld Købmandsgaard har tilknyttet håndværkerfirmaer, som kan stå for opførelsen, men der samarbejdes også med lokale håndværkere efter bygherrens eget valg, ligesom selvbyg eller medbyg også forekommer.

Men udviklingen går i retning af at bruge professionelle håndværkere til landbrugsbyggeri, fordi der ikke som i gamle dage er nogle karle, der kan undværes i den daglige drift for at gå til hånde ved et byggeri.

Hornsyld Købmandsgaard har bygget over hele landet – inklusive Bornholm. Og eksempelvis har Lolland været et stort kundeområde, fordi øens landmænd på et tidspunkt byggede mange haller til opbevaring af halm til biobrændsel.

Olieforsyning

Fyringsolie, diesel og benzin er Hornsyld Købmandsgaards tredje store ben. Siden 1932 har der været benzinstation i forbindelse med købmandsgården, og for to år siden åbnede Hornsyld Købmandsgaard endnu en station i Lund ved Horsens. Den tredje benzinstation er på vej i Erritsø.

Endelig er salget af træpiller i kraftig vækst både i løs vægt og i sække.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eget varmeværk

Hornsyld Købmandsgaard her netop indviet et biobrændselsanlæg, som skal afbrænde firmaets store mængder afrens med videre.

På nuværende tidspunkt bliver alt afrens kørt væk, og noget af det skal Hornsyld Købmandsgaard endda betale for at komme af med. Men i alle tilfælde skal købmandsgaarden betale fragtomkostningerne for at få afrenset kørt væk.

- Biobrændselsanlægget bliver ikke en forretning fra dag ét, men på sigt er det en god investering, fordi købmandsgårdens mange huse og store haller kræver meget energi at opvarme, mener Lars Christensen.

Samarbejde om foder

Hornsyld Købmandsgaard har et tæt samarbejde med Aller Mølle, og det er et samarbejde, som Lars Christensen er meget tilfreds med.

- Vi kender hinanden gennem flere års samarbejde og har især haft stor glæde af hinanden efter indførelsen af de nye BSE-regler, som forbyder produktion af kvægfoder på anlæg, hvor der produceres blandinger, der indeholder fiskemel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi henter vore kreatur- og fåreblandinger hos Aller, mens de henter so- og smågriseblandinger hos os.

Også sædekorn samarbejdes der om inden for AgroDanmark. Dette samarbejde betyder, at Hornsyld Købmandsgaard har investeret i en en ny rensemaskine med langt større kapacitet end tidligere.

Ingen overskydende arbejdskraft

- Landbruget er inde i en kraftig udvikling i disse år, og vi ved ikke, hvad det ender med. Men vi er nødt til at gætte for at kunne matche landbrugets behov, siger Lars Christensen.

Han tror, at udviklingen endnu vil gå i retning af lidt større enheder. Men han vurderer også, at der kommer en begrænsning på grund af generationsskifteproblemer og myndighedsbegrænsninger.

- Jeg tror derfor, at vi vil se flere arbejdsfællesskaber. Og jeg tror, at erhvervet vil blive præget af fuld beskæftigelse forstået på den måde, at der ikke er en ekstra medarbejder, som har overskydende tid til at lave foder eller klare lignende opgaver.

Foder som forretningsområde

Investeringer vil i højere grad blive foretaget efter et analyseret behov. Og det vil få nogle til at producere foder selv, men en stor gruppe vil ikke selv producere foder. Vurderingen vil således gå på, om en opgave er et forretningsområde at beskæftige sig med.

- Råvarerne koster det samme for os og for landbruget. Men vi skulle alligevel gerne kunne producere foderet billigere og bedre på grund af en effektiv produktion.

- Vi kan dokumentere, at vi har en bedre foderudnyttelse pr. gris, og med vores foder kan landmanden opnå cirka 60 kroner i forbedret dækningsbidrag pr. stiplads. Og det er nok til at betale fragten den ene vej. Fragten den anden vej skal betales gennem optimering af markplanen.

- Opbevaring og produktion koster som minimum det samme. Derfor kræver det bedre analyser end tidligere at beslutte, om man som landmand selv skal producere foder, siger Lars Christensen.

Dialog

Hornsyld Købmandsgaard har opnået et miljøcertifikat fra Vejle Amt, og det fremhæver Lars Christensen som et eksempel på, at Hornsyld Købmandsgaard lægger stor vægt på at have relationer til myndigheder med flere.

- Vi arbejder på at være i dialog med vore omgivelser, og også internt i organisationen lægger vi vægt på dialogen for at sikre, at alle grupper i virksomheden kender den retning, vi arbejder imod.

- Tidligere sagde vi "uha", når amtet meldte sin ankomst. Det gør vi ikke mere, fordi vi er i en god dialog.

- Internt betyder ønsket om dialog, at alle forretningsgrene er opdelt i arbejdsgrupper, og vi laver årlige køreplaner, som betyder, at alle medarbejdere kender den arbejdsgruppe, de tilhører. Men de deltager også i planlægningen. Og det er et forsøg på at skabe større arbejdsglæde, for vi tror på, at arbejdsglæde skaber succes både for den enkelte medarbejder og for den samlede virksomhed, siger Lars Christensen.

Hornsyld Købmandsgaard

Hornsyld Købmandsgaard A/S omsætter årligt 70.000 tons foderblandinger. Produktionen af såsæd udgør 10.000 tons, salget af gødning er 20.000 tons. Og der indkøbes årligt 60.000 tons korn, raps og ærter. Salget af disse afgrøder udgør 30.000 tons. Salget af planteværn er opgjort til 10 millioner kroner årligt.

Salget af olie udgør 16 millioner liter og benzinen tegner sig for tre millioner liter.

Trælast- og projektafdelingen omsætter for 70 millioner kroner årligt.

Hornsyld Købmandsgaard har lagerkapacitet til 45.000 tons og tørringskapacitet til 145 tons i timen ved fire procent nedtørring.

Elforbruget er 3,36 millioner kWh pr. år.