Abonnementsartikel

Efter ti års kamp mod alt for mange yverbetændelser er en sydjysk mælkeproducent begyndt at bruge et middel, der virker i hans besætning

Bjørn Petersen ved Christiansfeld har været plaget af alt for mange yverbetændelser, siden han overtog sin bedrift i 1989.

Men sidste år blev det særligt slemt. Antallet kom op på 1,88 per årsko, og dyrlægeregningen nåede 10.000 kroner om måneden, da det var værst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hver måned havde jeg mindst ti køer, der krævede dyrlægebehandling. Men det er indtil videre slut, efter jeg begyndte at strø det desinficerende middel Actilith Prosanex ud i staldbunden. Jeg udstrør cirka 60 gram per ko om dagen direkte på bunden under koens yver og smider derefter hvedehalm henover, fortæller Bjørn Petersen.

Bjørn Petersen har 45 årskøer i en bindestald, der senest blev moderniseret i 1986. Gårdens 40 hektar dyrkes med græsensilage, helsæd og majs, og som tilskud får køerne kraftfoder fra lokale foderstofforretninger. A-blanding om sommeren og C-blanding om vinteren. Mælkekvoten er på 365.000 kg, og Bjørn Petersen passer selv køerne og de 60 ungdyr, hvor kvierne sættes ind, og tyrekalvene sælges.

Bakterier kan ikke trives

Det desinficerende stof i Actilith Prosanex er klor, der findes i en mængde, som ifølge Hypred Danmark A/S, der markedsfører midlet i Danmark, er stor nok til at dræbe sygdomsfremkaldende bakterier, men ikke så stor, at mennesker og dyr generes.

Actilith Prosanex er udviklet til brug i sengebåse, løsdriftstalde og bindestalde og indeholder også stoffer, der udtørrer staldbunden, så koens leje bliver tørt og rent.

- I sådan en bund kan bakterier ikke trives, hvilket flere uafhængige afprøvninger har bekræftet, siger konsulent Arne Petersen fra Hypred Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udover at udtørre staldbunden binder Actilith Prosanex lugtende gasser, herunder ammoniak, og det betyder, at gødningens indhold af kvælstof udnyttes bedre, siger Arne Petersen.

Bjørn Petersen fik kendskab til Actilith Prosanex, som han gerne kalder et mirakelmiddel, gennem en reklame fra Aller Mølle.

- Jeg ringede og fik besøg af konsulent Arne Pedersen fra Hypred, og den første januar i år gik jeg i gang. Yverbetændelserne forsvandt, og allerede efter den først måned, faldt dyrlægeregningen til det halve, fortæller Bjørn Pedersen.

Han dokumenterer det – udover med dyrlægeregningen – med celletalsopgørelserne fra Landsudvalget for Kvæg. Fra marts til maj i år faldt celletallet fra 280.000 til 160.000 og den seneste dyrlægeregning fra juni måned var på 2.400 kroner, hvor dyrlægen behandlede yverbetændelser hos en kvie, der lige havde kælvet og hos en goldko.

Et mirakel i stalden

På grund af de mange yverbetændelser kom Bjørn Pedersens samlede dyrlægeregning i 2000 op på 74.000 kroner, men han tør ikke gætte på, hvor lille den bliver i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selvom der er sket noget af et mirakel i stalden, kan jeg ikke forvente, at alle problemerne kan løses så hurtigt, men lad os se, hvordan det ser ud om et års tid. Jeg tør i hvert fald ikke holde op med at udstrø Actilith Prosanex, siger Bjørn Petersen.

Udover udgifterne til dyrlægen har Bjørn Petersen også lidt et større tab i form af tilbageholdt mælk, nedsat ydelse og tidligere udsætning. Ifølge konsulent Arne Petersen koster en behandlingskrævende yverbetændelse i gennemsnit mælkeproducenten 2.500 kroner, så med en hyppighed på 1,88 betændelse per årsko har Bjørn Petersens hidtil tabt flere hundrede tusinde kroner om året.