Abonnementsartikel

Innovationsloven tilbyder op til 50 procent støtte til udvikling af nyheder, der fremmer fødevarekvaliteten fra jord til bord - og alle kan være med

Selvom produktudviklingsordningen og økologisk græsrodsforskning i foråret blev omdøbt til innovationslov og lagt sammen med andre støtteordninger under Fødevareministeriet, er der fortsat gode muligheder for at opnå støtte til udvikling og afprøvning af gode idéer.

Uanset, om det er en ny blomst eller en ny maskine til mark eller stald, man ønsker at udvikle, har Direktoratet for FødevareErhverv pengene. Og hjælpen til at søge dem kan hentes ganske gratis hos Rejseholdets fire konsulenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Du har ideen - vi gi"r dig en hånd. Fire konsulenter yder gratis hjælp til realisering af nytænkning i landbruget og fødevarebranchen", lyder tilbudet fra Rejseholdet, som har til huse i Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby.

- Vi er udelukkende ansat til at hjælpe folk med at realisere deres gode ideer, uanset om det er i primær i jordbruget, maskinbranchen eller i fødevareindustrien, siger agronom Else Torp Christensen og fortsætter

- Når vi kalder os Rejseholdet, skyldes det, at vi gerne tager ud til folk og tager en snak om eventuelle nye initiativer og muligheden for at opnå støtte dertil.

- Vi har ingen indflydelse på tildelingen af tilskud, men vi kan hjælpe med at formulere ansøgningen, så den opfylder de krav, Direktoratet for FødevareErhverv stiller, siger hun.

Nytænkning, miljø og velfærd

Innovationslovens formål er at sætte fokus på forbrugernes ønske om gode fødevarer – hele vejen fra jord til bord, og det er derfor ikke så mærkeligt, at nyheder inden for emnerne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

har høj prioritet ved tildeling af støtte fra innovationsloven. Et andet mål med innovationsloven er at fremme samarbejdet mellem de mindre og de store virksomheder for derved at opnå en bedre udnyttelse af blandt andet forskningsresultater.

Mange penge

Vigtigheden understreges af, at der med innovationsloven sammenlagt følger en halv milliard kr. over de næste tre år.

Innovationsloven adskiller sig fra produktudviklingsloven på to væsentlige punkter.

For det første er der fremover ingen risiko for, at støttemodtageren skal tilbagebetale støtten, såfremt det tildelte støttebeløb er mindre end 750.000 kr. Den anden forskel er, at innovationsloven giver mulighed for at søge støtte til samarbejdsprojekter mellem private virksomheder og forskningsinstitutioner.

- Det er en væsentlig forbedring især for folk, der vil udvikle nye maskiner eller automatik til f.eks. stalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan være svært for mindre virksomheder at finde de nødvendige midler til udvikling og afprøvning af finmekanik og elektronik, som kræver en del avanceret udstyr. Det bliver derfor spændende at se, hvilket omfang disse samarbejdsprojekter får, siger Else Torp Christensen.

Et tilbud til opfindere

Rejseholdet har fungeret siden 1994 og er vokset fra to til fire medarbejdere, som alle har en faglig baggrund fra landbrug, industri eller fødevareindustri. Det er ikke muligt, at pege på, hvordan den typiske ansøger ser ud, eller hvor han kommer fra. Men der er en tendens til, at flere idéer kommer fra fødevareindustrien.

- Vi hjælper folk med 150 – 200 ansøgninger om året, og vi kan godt håndtere flere, lyder opfordring fra Else Torp Christensen.

- Vi kan ikke udstede garantier for, at det lykkes at komme igennem med en ansøgning. Ofte er projekterne jo netop grænseoverskridende, fordi der er tale om udviklingsprojekter. Vores mål er dog, at mindst 75 procent af ansøgningerne imødekommes.

Tillæg til egnsudvikling

Er det et jordbrug, gartneri eller en lille eller mellemstor virksomhed kan man få tilskud op til 45 procent af ekstraomkostningerne til projektet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis ejendommen eller virksomheden ligger i særlige kommuner – primært i Nordjylland, Sydfyn, Lolland – Falster og en række småøer – kan der ydes tilskud helt op til 50 procent.

Der er tale om ekstra støtte i dele af landet, hvor politikerne ønsker at tilgodese egnsudviklingen. Faktabox:

Sådan søger du

Direktoratet for FødevareErhverv, som administrerer innovationsloven, har netop udsendt en række pjecer og vejledninger om de forskellige støtteordninger inden for innovationsloven.

Pjecerne og ansøgningsskemaer kan bestilles på i Direktoratets Udviklingskontor på tlf.: 33 95 80 00 eller på hjemmesiden: www.dffe.dk

Det er også Udviklingskontoret, som behandler ansøgningerne. De bliver drøftet i forskellige udvalg, afhængig af projektets karakter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I udvalgene sidder repræsentanter fra Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug, Dansk Erhvervsgartnerforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Forbrugerrådet og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri.

Udvalget holder møde otte gange om året, og man kan forvente at få svar allerede otte uger efter ansøgningsfristen.

Rejseholdet træffes på tlf.: 87 40 50 00 eller via hjemmesiden: www.lr.dk (skriv innovationslov i søgefeltet).