Kim Olesen er svineproducent og snakker med mange kollegaer.

- Mange af dem snakker om at flytte deres regnskabsføring og økonomirådgivning fra landboforeningen til en privat revisor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men de er bange for at tage skridtet, fordi de ikke føler sig sikre på, om private revisorer kan håndtere landbrugsregnskaber, siger Kim Olesen.

Men selv er hverken han eller hans hustru, Hanne Laursen i tvivl om, at de gjorde det rigtige, da de med indgangen til 2001 besluttede at flytte over til revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

- Bare da vi snakkede i telefon for første gang med "vores" revisor i dette firma, Glenn Christensen, var vi begge rimeligt sikre på, at vi sagtens kunne flytte, lyder det samstemmende fra de to.

For fire år siden, i 1997, købte de Daulundgård lidt uden for Hedensted efter at have lavet budgetter med hjælp fra LandbrugsRådgivning Østjylland I/S (LRØ).

- Her startede vores økonomiske problemer, fordi budgetterne for en drift med 300 søer og salg af smågrise var alt for optimistiske set i forhold til den udvikling, svinepriserne tog, forklarer Hanne Laursen. Hun er selv bogholder i en østjysk virksomhed og kender derfor godt til regnskabsføring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som om det ikke var nok, at budgetterne slet ikke holdt, hvad de lovede, fik familien også en øretæve som følge af orkanen i december 1999.

For tungt at arbejde med

Fra sit arbejde som bogholder har Hanne Laursen erfaring med programmerne Concorde og Navision.

- De to programmer er ikke nær så tunge at arbejde med, og de virker ikke så gammeldags som Bedriftsløsningen, siger hun.

- Desuden er Bedriftsløsningen meget pladskrævende, og da vi skulle over på Windows-versionen, var vi nødt til at købe en endnu større computer for at kunne håndtere programmet.

Til styring af svineproduktionen anvender Kim Olesen et program fra AgroSoft, og det er han godt tilfreds med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da jeg ville have lavet nogle småjusteringer, kørte jeg ud til dem, og justeringerne blevet lavet hurtigt, forklarer han.

Når bilagene skulle bogføres i økonomimodulet til Bedriftsløsningen, foretog Hanne Laursen selv konteringen og bogføringen af bilagene.

- Men selvom regnskabet dermed skulle være klar til afsendelse af momsopgørelse hvert kvartal, skulle jeg alligevel sende alle bilagene ind til LRØ.

Spildt indsats

- På en måde føler jeg, at min indtastning og kontering af bilagene var rent spild, når en assistent hos LRØ efterfølgende gennemgik hele materialet.

- For det seneste regnskabsårs fjerde kvartal blev vi opkrævet for 5,22 arbejdstimer alene til dette arbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når Hanne Laursen modtog rettelser til hendes egen kontering, fik hun disse tilbage til indtastning.

- Men jeg fik ikke at vide, hvad jeg havde gjort galt.

- Som det er nu, sender jeg slet ikke bilagene ind, men hele programmet med mine indtastninger i en e-mail. Er der rettelser, får jeg dem tilbage i en e-mail, sådan at jeg blot overskriver min oprindelige version. Det er meget nemmere og hurtigere, fortæller Hanne Laursen.

Hun forklarer, at hos det private revisonsfirma er det kun familiens revisor, som arbejder med regnskabet.

- Hos LRØ er der hele tre personer, som har fat i vores regnskab, og det gør tingene både mere komplicerede og rådgivningen mindre overskuelig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skader for millioner

Orkanen blæste taget af stuehuset og væltede en stald, som bogstaveligt talt blev revet ned til inventarhøjde.

- Det var et barskt syn, der mødte mig hver morgen, når jeg kom ud efter orkanen. Men til alt held skete der ikke noget med dyrene i stalden, fortæller Kim Olesen.

Stalden stod ikke til at redde, og i stedet for at have søerne fra stalden i laden valgte familien at sætte søerne ud, når grisene var fravænnede.

- Så vi kom til at skifte hele besætningen i forbindelse med at der skulle bygges en ny stald, siger Kim Olesen.

Hele skaden løb op i 3,5 millioner kroner inklusiv driftstab, som blev mindre ved at skifte besætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg ønskede at kontere udgifterne med det samme på forskellige konti, så jeg kunne holde rede på hvilke fakturaer, der vedrørte de forskellige ting. Men det hele skulle køres sammen, og ved årsafslutningen blev der brugt mange timer på at rede trådene ud.

- Efter min opfattelse var det en meget besværlig og dyr måde at håndtere en sådan skade på, mener Hanne Laursen.

Uoverskueligt regnskab

Kritikken retter sig også mod den måde, årsregnskabet er udformet på.

- Det er alt for stort og omfattende. Det er slet ikke nødvendigt med et regnskab på tæt ved 40 sider, siger Hanne Laursen og viser halvårsregnskabet fra Pricewaterhouse Coopers, som er betydeligt tyndere og enklere at overskue.

- Overskueligheden har også ført til en større tillid fra vores pengeinstitut omkring den løbende opfølgning på vores økonomi. Blandt andet har vi fået forbedret vores rentevilkår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har lært efter årene med de meget lave svinepriser, at det er særdeles vigtigt at have fod på økonomien, og vi kører med budgetter, som jeg selv laver. Hvis der er afvigelser, er det vigtigt at konstatere hvorfor, påpeger Hanne Laursen.

Et er imidlertid budgetter over den løbende drift, et andet er forholdene på lidt længere sigt, hvor det er væsentligt at tage bestik af, hvordan den fremtidige indtjening skal sikres.

Går efter indtjeningen

- Man kan spare sig halvt ihjel, og det kan nemt blive dyrt ikke at turde investere, siger Kim Olesen.

Han peger på, at gårdens klimastalde ikke er optimale, og at det fører til et for højt foderforbrug hos smågrisene op til salgstidspunktet.

- Hvor konsulenterne hos LRØ var meget forsigtige er det mit indtryk, at vores nye revisor ser meget mere på mulighederne for at øge indtjeningen ved at investere i bedre stalde, siger Hanne Laursen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forbindelse med de alt for optimistiske budgetter, som blev lavet i 1997 med forventede svinepriser på 9,50 kr. pr. kg, protesterede Hanne Laursen mod den høje pris.

- Jeg ville have otte kr. pr. kg i budgettet, men det syntes konsulenten var alt for lavt. Men prisen kom jo endnu længere ned. Derfor blev vores økonomi også meget stram, hvilket førte til mange møder med banken, som var meget large.

- Men dette til trods syntes jeg, at konsulenterne fra LRØ tog for lidt initiativ, og her oplever jeg noget helt andet med den nye revisor, som er anderledes kontant, fremhæver Hanne Laursen.

Måske billigere

Regnskabet for Daulundgård omfatter cirka 850 bilag på årsbasis.

- For regnskabsåret 2000 er vores udgift til regnskabsføring og økonomisk rådgivning løbet op i tæt ved 51.000 kr.

- Jeg syntes, det er for dyrt, selvom orkanskaden har kostet mange konsulenttimer især til opgørelse af driftstabet, siger Hanne Laursen. Hun foretager selv den løbende bogføring af bilagene og de væsentligste afstemninger af bogholderiet.

- Det var en meget høj pris pr. bilag, og vi forventer da, at det bliver billigere at få ført regnskab fremover, når vi først har kørt det nye system ind, siger hun.

Men det er imidlertid ikke kun prisen, der interesserer hende.

- Glenn Christensen har også fundet ud af, at vi kunne ændre på måden at afskrive på, så vi skattemæssigt bliver mere fordelagtigt stillet.

- Så det er altså ikke kun de ansatte på en landboforening, der kan finde ud af landbrugets skatteforhold, mener Hanne Laursen.Foto