Abonnementsartikel

Landsforeningen Økologisk Jordbrug er sammen med andre klar til at overtage det nationale danske økologimærke og regelsættet omkring det - men kontrollen bør fortsat være statslig

- EU-reglerne svækker forbrugernes tillid til økologien, fordi disse regler tillader brugen af en række e-numre i fødevarerne og kobber i primærlandbruget.

- Kun ved at frakoble Ø-mærket fra EU-reglerne kan det danske Ø-mærke stille krav, der går videre end EU-reglerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Blandt andet derfor vil det være en meget stor fordel, hvis der kan ske en privatisering af Ø-mærket og den tilhørende regeldannelse i Danmark.

- Og Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) er parat til sammen med andre organisationer, hvis den kommende analyse peger på muligheden, at overtage ansvaret for Ø-mærket, siger Knud Erik Sørensen, formand for LØJ, til MaskinBladet.

Han peger dog på, at det fortsat vil give størst tillid til de økologiske produkter, hvis kontrollen med overholdelsen af reglerne forbliver i statsligt regi.

Udtalelsen falder på baggrund af, at fødevareminister Ritt Bjerregaard i juni i år udarbejdede et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal lave en "analyse af organiseringen af økologikontrollen i Danmark". Dette udvalg skal være færdig med sit arbejde ultimo september i år.

- Jeg tror, at ministeren vil handle ret hurtigt, efter arbejdsgruppen er kommet med sin rapport, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologiens Hus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fire muligheder

Fødevareministeren ønsker også, "at det førende økologiske mærke repræsenterer et ambitiøst økologikoncept, som ikke altid er bundet op på EU"s minimumsregler", står der i kommissoriet.

Desuden er ønsket at overvinde de tekniske handelshindringer, som har gjort det meget vanskeligt at eksportere danske, økologiske fødevarer til blandt andet Storbritannien og Tyskland. Med lange udsigter for udbredelse af et fælles EU-økologilogo er et afkoblet dansk Ø-mærke den korteste vej til målet om en friere eksport.

Endelig er der ønsket om større samhandel med 3. lande, som også er vanskeliggjort af det faktum, "at 95 pct. af alle landbrugsingredienser skal hidrøre fra producenter i EU-lande".

På den baggrund er der opstillet fire alternativer, som skal analyseres:

Håber på gratis kontrol

Danmark er det eneste EU-land, hvor kontrollen med de økologiske landmænd er gratis for landmændene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Årligt koster denne del af Plantedirektoratets virksomhed cirka 22 millioner kroner, og hidtil har det via Finansloven været muligt at få forhandlet sig frem til dækning af udgifterne. Disse vedrører dog ikke alle kontrollen på gårdene.

- Regner vi på udgiften pr. økologisk bedrift, ligger den på cirka 6.500 kr., og det er meget tæt på den udgift, som økologiske landmænd i de øvrige EU-lande har til kontrol, forklarer Paul Holmbeck.

- Nu har jeg arbejdet med spørgsmålet om finansiering af kontrollen i syv år, og jeg håber da fortsat på, at det offentlige vil betale denne udgift, så det ikke bliver dyrere at være økolog end konventionel landmand, siger Paul Holmbeck.

I arbejdsgruppen bliver der også set på de økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller til den fremtidige certificering og kontrol.

Medlemmer af arbejdsgruppen er seks embedsmænd og fem særlige sagkyndige fra Fødevareministeriet samt to personer fra Det Økologiske Fødevareråd. Disse to er Bruno Sander Nielsen fra Landbrugsraadet og Paul Holmbeck fra Økologiens Hus.