De danske grovvareselskaber har nu i fællesskab indført en screening af alle mistænkelige varer for GMO. Initiativet er taget i et forsøg på at standse GMO i de økologiske foderblandinger. Det fremgår af den økologiske hjemmeside ØkoWeb (www.ecoweb.dk/nyt.htm).

Det er især soya og majs, der bliver screenet, og man forventer også, at det vil ske i forhold til raps, når de gensplejsede versioner bliver udbredt. Der er allerede varepartier, der er blevet afvist på baggrund af screeningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Søren Nilausen fra DLG Økologi siger imidlertid, at det er nødvendigt, at der skabes klarhed med en bagatelgrænse for GMO-indholdet i det økologiske foder. Ellers mener han ikke, at screeningen kan bruges. Han tror, det bliver umuligt at få nogen leverandører til at garantere for foder med under 0,1 procents indhold af GMO.

Hele GMO-sagen har skabt megen usikkerhed hos grovvareselskaberne. De hverken tør eller vil indgå ny kontrakter om økologisk foder, før Fødevareministeriet har meldt tydeligt ud, hvilken bagatelgrænse der kan accepteres. Selskaberne mener, at den skal være på mindst 0,1 procent, men på den anden side mindre end den konventionelle grænse på 1 procent.