Abonnementsartikel

En kreds af landmænd ved Århus har investeret i fire nye kæmpetankvogne, som transporterer gylle for Århus Kommunale Værker.

Fire kæmpe gylletankvogne er netop blevet indkøbt af en kreds af østjyske landmænd. Årsagen er, at de får stadig mere succes med at indhente gylle fra og udbringe afgasset gylle til landmænd i området. Gyllen omdanner Århus Kommunale Værker efterfølgende til biogas.

- Vi skal stadig længere ud i periferien for at finde leverandører og aftagere. Derfor har vi købt de nye biler, for vi gør meget for at minimere kørslen med gylle på landevejene, forklarer Jørn Møller Jensen, formand for Leverandørforeningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye tankvogne kan rumme 32 tons gylle, mens de gamle vogne kunne klare 17 tons. Dermed er det næsten muligt at fordoble effektiviteten til glæde for både miljøet og pengepungen.

Kan spare ture

- Tidligere skulle vi mange gange køre to-tre gange fra ét sted, men nu kan vi have det med på én gang. I gennemsnit kan vi spare halvdelen af turene på landevejene og dermed opnå en dobbelt så stor effektivitet. I et enkelt tilfælde har vi reduceret en landmands omkostninger med 10 kr. pr. kubikmeter, siger Carsten Andersen, driftsleder i Leverandørforsyningen.

- Vi er blevet overraskede. Vi havde på forhånd snakket om, at vi skulle effektivisere med 10-15 pct., så resultatet er meget positivt, konstaterer han.

Effektiviseringerne har ikke resulteret i færre vogne. Forretningen er derimod blevet udvidet. Kapacitetsforøgelsen er sket med den samme mængde brændstof og den samme løn til chaufføren, hvilket har gjort det attraktivt rent økonomisk.

- Og som sidegevinst er der et mindre dæk-slid, fortæller Carsten Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til gengæld er det gået den forkerte vej med forsikringspræmien, som med de nye, store tankvogne er blevet en tand dyrere.

Minister er interesseret

De østjyske landmænd har indgået en langtidsaftale med Århus Kommunale Værker om levering af gylle. Landmændene har dannet et fælles andelsselskab med cirka 120 andelshavere. Det kommunale værk er miljøgodkendt til 156.000 tons, og i øjeblikket indhentes cirka 120.000 tons plus en del grønt affald samt miljøgodkendt industriaffald.

- Vi er kort og godt en gyllebank, som fordeler en masse gylle rundt omkring. Det område vi dækker har efterhånden en radius på 50 km., siger Jørn Møller Jensen.

Landmændenes opnåede resultater har vakt interesse hos miljøministeriet, som har bedt om at få udarbejdet en rapport om projektet. Og selvom resultaterne allerede taler for sig selv, er yderligere effektivisering mulig.

- Hvis man kunne få to-tre naboer til at blive enige om at køre gyllen samme dag, ville det blive endnu mere effektivt, for så kunne man tage det hele på én gang. Det ville også gavne miljøet endnu mere, for det lugter jo lige meget om du kører på 1.000 tdr. land eller 10, siger Jørn Møller Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udviklet med VM

De nye tankvogne er blevet udviklet i samarbejde med VM i Tarm. Ved at kombinere landmændenes erfaringer og behov med VM"s viden på ingeniørfeltet er det lykkes at udvikle en tankvogn, som både er stabil, driftssikker og samtidig kan rumme mere i lasten.

- Sammen med VM"s ingeniører lavede vi et koncept. Vi fortalte, hvor kranen skulle være, hvor pumpen skulle side og så videre, og så var det op til dem at lave det, siger Jørn Møller Jensen.

Kunsten har været at nedbringe egenvægten, uden at det går ud over holdbarhed og stabilitet. Det er sket ved at bygge alt op i rustfrit stål. Vægten er vigtig, fordi loven fastsætter maksimumskrav for totalvægt. En lavere egenvægt er dermed forudsætningen for at øge gylletankens størrelse.

- Egenvægten er i dag 18 tons, og jeg tror ikke, at vi kan komme længere ned, siger Jørn Møller Jensen.

- Samarbejdet med VM har betydet en lettere, men samtidig langtidsholdbar konstruktion, som er nem at vedligeholde. For eksempel har vi pillet 225 kg af vægten ved at gå fra stålfælge til aluminiumsfælge. Med 10 træk på en dag svarer det til, at vi kan få 2,25 ton gylle mere med, siger Jørn Møller Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er nok dem, der er længst fremme med transport af gylle med lastbiler. Det betyder, at de langsomt-kørende gyllevogne kommer væk fra vejene, fortsætter han.

Kører på små veje

Overgangen vil de nye, store tankvogne er ikke sket uden bekymringer.

- Vores betænkelighed gik på, om vognene var manøvredygtige på de små veje ind til gårdene. Men det har stort set ikke givet problemer, siger Carsten Andersen.

- Men det er også en fordel, at vi har et fast mandskab, der kender hver enkelt ejendom. Det giver et utroligt godt transportsystem, fortsætter han.

Samtidig har samarbejdet med VM fungeret perfekt. Der har ikke været store problemer, og de mindre, som er opstået hen ad vejen, er blevet løst hurtigt og effektivt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De er meget fleksible, og de er til rådighed hele tiden. Selvom vi selv skruer i vognene, går det ikke ud over garantien. Vi valgte at gå sammen med VM, fordi de laver mange foderstof- og mejeribiler. Derfor var det nærliggende at spørge dem, fortæller Carsten Andersen.

Det gode samarbejde har resulteret i, at de østjyske landmænd nu har bestil to nye tankvogne til levering i december.Foto1: